Този файл обикновено се използва за блокиране достъпа на компютъра към отдалечен адрес или сайт чрез задаване на хоста IP адреса 127.0.0.1 или 0.0.0.0. Така например, ако потребителят добави в HOSTS реда:

127.0.0.1 www[.]google.com

ще блокира достъпа до Google, понеже браузърът ще бъде заблуден, че потребителят се опитва да отиде на адрес 127.0.0.1, който всъщност е локалният адрес по подразбиране на този компютър.

Но сега Windows Defender започна да открива промените във файла HOSTS и да определя тези промени като заплахата ‘SettingsModifier: Win32 / HostsFileHijack’.

Още щом потребителят запише променения файл HOSTS, защитникът на Windows 10 показва предупреждение, че файлът уж съдържа вирус или потенциално нежелан софтуер. Показва се и уведомление, че компютърът е заразен със ‘SettingsModifier: Win32 / HostsFileHijack’.

Източник: Kaldata.COM

Коментари