Втората разпоредба засяга единствено Китай, Русия и Венецуела и разширява понятието „За военно използване“ на стоките, което силно ще стесни възможностите на тези страни да купуват американски стоки, технологии и софтуер. Въвежда се понятието „краен въоръжен потребител“, с което се подразбират въоръжените сили, националната гвардия, националната полиция, разузнавателните служби, както и „всяко физическо лице или организация, чиито функции или действия са предназначени за поддръжка на военното използване на съответната стока“.

В блога на международната правна кантора Pillsbury Winthrop Shaw Pittman се отбелязва, че новите разпоредби включват и iPhone, както и копията на операционната система Windows.

Източник: Kaldata.COM

Коментари