Подробна техническа информация не се съобщава. Известно е, че системата е съставена от предавателна антена, регулатори и ректена (антена с вграден изправител, преобразуващ микровълновата енергия в електрическа). Използва се безопасният ISM радиодиапазон, запазен за промишлени, научни и медицински цели.

За разлика от кулите на Tesla, енергията се предава директно между двете антени. Използва се и лазерна система за безопасност, която защитава периметъра на лъча и го изключва, ако има вероятност той да бъде пресечен от птица, дрон, вертолет и т.н. Разбира се, възможно е поставянето на електромери.

Системата работи при всякакви климатични условия – не са пречка дъждът, мъглата или праха. Разстоянието за безжичното предаване на енергия е ограничено само от зоната на пряка видимост. Тоест, това могат да бъдат стотина километра, като инсталирането и използването не изискват големи инвестиции.

Засега специалистите на Emrod разполагат само с работещ прототип, но към месец октомври компанията обеща да привърши работата на готовото устройство, предназначено за проверка от инвеститора и за полеви изпитания. Първите устройства ще подават енергия с мощност няколко киловата. Самият прототип предава по безжичен път енергията на разстояние няколко километра, но то лесно може да бъде увеличено.

„Ние можем да използваме тази технология за предаването на 100 пъти повече енергия на много по-голямо разстояние“ – заяви основателят на Emrod Грег Кушнър.

Ако полевите изпитания на новата технология се окажат успешни, то тя има шанс да промени енергетиката на целия свят.

„Планираме да използваме тази технология за доставка на електрическа енергия до някои твърде отдалечени места или в райони с трудна проходимост. Тя може да се използва и за подаване на енергия на нашите клиенти, когато се извършва техническа профилактика на нашата инфраструктура“ – допълва Emrod.

Източник: Kaldata.COM

Коментари