Тъмната материя е едно от най-важните понятия на космологията, но учените и до днес не могат да разберат, по какъв начин нейното количество е именно толкова, че да удържа структурата на пространството и да не дава на звездите и галактиките стремително да се разлетят. Международен екип от физици предложи нова хипотеза: в ранната Вселена частиците от тъмна материя са започнали да се преобразуват в обикновена материя в геометрична прогресия, но след това този процес се е забавил заради разширяването на Вселената.

Според анализа на астрофизиците, частиците тъмна материя, каквито и да са те, превъзхождат обикновената материя в съотношение пет към едно, като тя играе ключова роля в структурата на Вселената. Нейното влияние върху гравитацията не само е дало възможност за сформиране на звездите и галактиките, но тя и досега ги удържа заедно и не позволява тяхното свободно разпръсване.

Учените предложиха ново обяснение за произхода на високата плътност на тъмната материя. Механизмът, който те предложиха за обсъждане на научната общност, се различава от представените досега теории със своята сравнителна простота и предимно с това, че може да бъде проверен по емпиричен път.

Предложените досега модели предполагат, че тъмната материя е била породена от първоначалната плазма от частиците обикновена материя в ранната Вселена. Според новата теория, след това е започнал процес на замръзване. Идеята е, че в началото тъмната материя е била малко, но при изключително високите температури от това време, от барионните частици постепенно са се създавали тъмни частици, докато те не са достигнали тази плътност, която астрофизиците наблюдават към днешен ден.

Най-характерното в новата хипотеза е това, че частиците тъмна материя също могат да преобразуват барионните частици в тъмна материя. В началото това е ставало в геометрична прогресия и ако този процес е продължил, то това би довело до тоталното господство на тъмната материя. Само че нищо подобно не виждаме.

Причината е в механизма за саморегулация на Космоса и по-точно – в неговото разширяване. В началото, количеството тъмна материя се увеличавало много бързо защото обикновената материя е била изключително плътна. Но с разширяването на Вселената „горивото“ за създаване на тъмна материя е ставало все по-малко и процесът се е забавил.

Предложеният нов модел сравнително точно обяснява сегашната плътност на тъмната материя и е в съответствие с твърде широкия спектър от маси на частиците тъмна материя. Също така тя запълва празнините в другите модели. Но най-важното е, че тази хипотеза може да бъде проверена емпирично – чрез наблюдения и опити. Този механизъм би трябвало да остави точно определена следа върху реликтовото излъчване, която астрономите могат да открият. Сега започна изграждането на необходимата апаратура за извършването на необходимите опити.

Коментари