Марс е чудато място. Освен, че е единствената планета, населена изцяло от роботи, тя има невероятна геоложка история зад гърба си. Toва доказва изображение, публикувано на 1 март 2020 г. в рубриката „Снимка на деня” на NASA. To разкрива уникална находка – голяма дупка на един от склоновете на вулкана Pavonis Mons. Изображението повдига редица въпроси относно произхода и възрастта на тази находка. 

Благодарение на камерата HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) от NASA забелязват необичайния детайл на повърхността на Марс още през 2011 г. Камерата е прикачена към космическия апарат MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), който има за цел изследване на Марс от орбита.

Ямата е разположена на западния склон на вулкана Pavonis Mons. Източник: NASA

Изображението показва голяма дупка върху един от склоновете на вулкана Pavonis Mons. По-нататъшни изследвания определят диаметъра ѝ на 35 метра. Ъгълът, под който пада сянката на ръба на кратера пък ни дава информация, че дълбочината му е около 28 метра под повърхността.

Как се е образувала?

Трудно е да обясним изцяло тaзи срутена яма, която наблюдаваме на Марс, тъй като тя не съвпада с кратерите, които се образуват при удар от метеорит. Изследователите смятат, че тази марсианска дупка е причинена от лава под повърхността, тъй като такива се срещат често на Марс.

Тук на Земята също има такива образувания, причинени от лава под повърхността, които са много подобни на тези на Марс. Благодарение на тяхното изследване, знаем, че когато потоците от лава се втвърдят на повърхността, тези в дълбочина могат да се „оттекат“, оставяйки след себе си куха каверна, покрита с черупка от лава. В течение на времето „покривът“ от втвърдена лава може да се срути, което открива гледка към вътрешността на кухината.

Друга каверна, заснета от MRO през 2012 г. Тя се намира в близост до тази, появила се в рубриката „Снимка на деня“ на NASA – на югоизточния склон на Pavonis Mons. Тази каверна е с диаметър 150 метра и е дълбока цели 178 метра. Източник: NASA/JPL/University of Arizona

Трудно е да се определи с какво е пълна тази яма. Най-вероятно тя е запълнена с марсианска почва и отломки, пропаднали в срутената яма. Дигитална карта на терена помага на изследователите от NASA да преценят какво количество от марсианската почва е попаднало в пещерата. Благодарение на нея става ясно, че купчината от почвен материал в кратера е висока поне 62 метра. Това означава, че пърноначалното дъно на ямата преди срутването е било най-малко 90 метра под повърхността.

Какво провокира тези срутвания засега остава загадка, която може да успеем да разрешим при бъдещо изследване на Марс.

Марс няма глобално магнитно поле, което прави планетата уязвима на опасната слънчева радиация, която достига повърхността. Поради това изследователите са заинтригувани от подобни ями от лава на Марс, тъй като те биха могли да осигурят скривалище от радиацията. Това би създало условия за развитие на живот, тоест ако такъв съществува на Марс, тези ями са добро място, от което да започнем търсенето.

Източник: Kaldata.COM

Коментари