• Предложена е новата тема на иконките с име Sukapura, съответстваща на препоръките за визуалния стил на macOS. Тази тема се използва по подразбиране в новите инсталации в macOS.
 • Обновена е темата за иконки Colibre, която се използва по подразбиране в ОС Windows. Тези иконки съответстват на новия стил в MS Office 360.
 • Значително са подобрени иконките от комплекта Sifr. От него е махната темата Tang, която сега е оформена като отделно външно допълнение.
 • В инсталатора за Windows са поставени ново изображение и други иконки.

 • Във Writer е добавена възможност за използването на подравняване на числата в номерираните списъци и в номерата на страниците – в по-късите числа се поставя нула отпред (08,09,10,11).

Поставените маркери в текста сега могат лесно да се видят чрез  Standard Toolbar ▸ Toggle Formatting Marks and Tools ▸ Options… ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids ▸ Bookmarks.

Във Writer е добавена възможност и за блокиране на маркерите и полетата от промени (Tools ▸ Protect Document). Празните полета са със сив фон, подобрена е обработката на завъртяния текст.

 • В Calc са добавени новите функции RAND.NV() и RANDBETWEEN.NV(), които за разлика от  RAND() и RANDBETWEEN() генерират само едно псевдослучайно число, което не се преизчислява с всяка промяна на клетката. Във функцията TEXT() е осигурено подаването на празен ред като втори аргумент. Във функцията OFFSET() незадължителните 4 и 5 параметри трябва да са по-големи от нулата.

В Calc са направени редица оптимизации, с които е увеличена производителността – увеличена е скоростта на отваряне на XLSX файловете с много изображения, подобрена е производителността при търсене с филтър, намалено е времето за връщане на промените назад.

 • Във Writer, Draw и Impress е реализирана поддръжката на полупрозрачен текст.

 • В Impress и Draw изместването на текста над реда е намалено от 33% на 8% относно базовата линия. Ускорени са операциите със списъци, включващи анимации, редактирането на таблици и отварянето на някои PPT файлове.

 • Преработен е интерфейса на екрана за показване на презентации в Impres.

 • В диалога за преименуване на страниците в Draw и на слайдовете в Impress е добавена изскачаща помощ, че не може да се оставя празни или да се въвежда вече съществуващо име.

 • В Draw  и другите модули, при експорт към PDF е добавена възможност за избор размера на страницата да бъде над 200 инча (508 см).

 • Добавен е инструмента Tools ▸ Accessibility Check… за проверка на текста за по-лесно възприемане от хора с проблеми в зрението.

 • Във филтъра за импорт EMF+ е добавена поддръжката на линейни градиенти, BeginContainer записи и собствени маркери на диаграмите.
 • Във филтъра за експорт във DOCX и XLSX форматите е добавена поддръжката на ефектите на светене и затихващи полупрозрачни краища.
 • Реализирана е замяна по желание на ASCII кавичките с апостроф (’).
 • Обновен е енджинът за проверка на правописа, има значителни промени в синонимния речник.
 • Добавена е поддръжката на Java модули.
 • Спряна е поддръжката на Python 2.7 и сега скриптовете се изпълняват на Python 3.

Източник: Kaldata.COM

Коментари