Най-обезпокоителното на този фон е, че три години по-късно  пред държавата продължава да стои проблемът с контрола върху отчитането на оборотите, респективно върху отчисляването и събираемостта на данъците. Опасяваме се, че заради грешки в подхода може да се направи отстъпление от правилните по своята същност, цели и дух реформи за модернизация и дигитализация на данъчната система. В резултат на това и предвид вълната на форсиране на дигитализацията в много бизнес сфери като антикризисна мярка на COVID-ситуацията държавата може да изостане от бизнеса, а икономическата среда в страната да стане по-непредвидима и по-непрозрачна – нещо, което ние от БАСКОМ, като дългогодишен градивен партньор на държавата при разработването и прилагането на нормативните стандарти, не бихме желали да се допусне.

БАСКОМ е организация, която представлява един от най-устойчиво развиващите се сектори в България, а българската софтуерна индустрия е една от малкото, които остават слабо засегнати от кризата. Очакваме да отчетем темпове на растеж и в настоящата година, в която към момента българската икономика се срива с над 8%, а икономиката на ЕС –  с над 14% на годишна база. Устойчивостта на софтуерната индустрия в България е възможна не само заради конкретни специфики на самата индустрия, но и до голяма степен заради прозрачната и сигурна среда, ясните правила и честните отношения между различните контрагенти на пазара. Поддържането на ефективни политики в тази посока, както и високите технически и етични стандарти са едни от основните ни цели, които последователно ще продължим да отстояваме.

В тази връзка от БАСКОМ  настояват:
  1. Да не прекъсва диалогът между бизнеса и държавата за модернизиране на данъчната система на страната.
  2. Да се премине към трансформация на касовите апарати от хардуерни в софтуерни с цел да се осъвремени, дигитализира и усъвършенства процесът по контрол на оборотите без допълнителни разходи за бизнеса.
  3. Новите предложения за промени в данъчното законодателство да бъдат прецизирани, да се вземат под внимание в самото начало експертните препоръки на софтуерния сектор и държавата да балансира отношенията между различните субекти, така че крайният резултат да е ефективен за всички и да не пречи, а напротив – да развива реалната конкурентоспособност на българския бизнес.

Източник: Kaldata.COM

Коментари