вторник, април 16, 2024

Таг: вода

И след приключване на действията по разтоварване и обезопасяване на авариралия кораб Vera Su, екипите за наблюдение на МОСВ продължават всекидневно да следят на място състоянието на...
Екип от експерти на РИОСВ-Пловдив и представители на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) и Регионална лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка на...
На този етап не можем да говорим за замърсяване на водите на Черно море, въпреки завишените нива на амониев азот, заяви заместник-министърът на околната среда и водите...
Отчетени са превишения по показателя азот-амониев във водата край Камен бряг. Най-сериозно е увеличението на стойността на азот-амониев във водите непосредствено до носа на кораба (0.352 мг/л). Досега...
Установена е опалесценция и миризма на нефтопродукти в района на заседналия край Камен бряг кораб Vera Su, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Вчера е била...
Жегата с цената на тока за промишлеността е на път да удави ВиК сектора. Управителите на 22-те дъщерни дружества в "Български ВиК холдинг" ЕАД са поставени в...
Нитратите все още причиняват носещо вреди замърсяване на водите в ЕС. За това се предупреждава в последния доклад на Европейската комисия относно прилагането на Директивата за нитратите...
Инж. Божидар Желязков пое управлението на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Хасково. Той вече е управител на водното дружество, което оперира в областта и се грижи да...
Глобалното управление на водните ресурси е "фрагментирано и неадекватно" и страните трябва спешно да приемат реформи, за да увеличат финансирането и да засилят сътрудничеството по системите за...
Продължават дейностите по проучване и намиране на нов водоизточник за осигуряване на чиста питейна вода за село Брестовица. Ако не бъде намерен такъв с достатъчно количество и...
error: Съдържанието е защитено!