петък, февруари 23, 2024

В ООН: Кризата COVID-19 подчертава спешната необходимост от трансформация на световната икономика

Икономическата рецесия, причинена от пандемията COVID-19, подчертава необходимостта от големи инвестиции в по-екологосъобразна икономика, за да се създадат работни места и да се намалят неравенствата, заяви Оливие Де Шутер, който днес поема ролята си на специален докладчик на ООН за крайната бедност и правата на човека.

„Кризата COVID-19 е спешен призив за действие. Ако направим правилния избор сега, това ще бъде възможност да превърнем нашето общество в по-приобщаващо и равно„, добави той.

С прогнозиран спад на доходите на глава от населението в повече от 170 държави хората без социална защита ще бъдат най-тежко засегнати, каза Де Шутер. В световен мащаб около четири милиарда души нямат социална закрила, а тези в несигурна заетост, включително 2 милиарда работници в неформалния сектор, често са първите, които губят работата си.

„В съответствие с целите за устойчиво развитие трябва да се отдалечим от парадигмата за развитие, която поставя на първо място икономическия растеж, като се надяваме след това да премахнем щетите върху околната среда и да компенсираме социалните въздействия от увеличените неравенства. Самият модел на растеж трябва да включва устойчивост на околната среда и социална справедливост от самото начало“, обясни експертът.

„Във времена на криза с такъв мащаб, обещанието, направено в рамките на Международната организация на труда за прилагане на универсални стълбове за социална закрила, е все по-уместно и критично“.

Експертът на ООН заяви, че програмите за социално осигуряване трябва да се разглеждат като инвестиция, а не като разходи. „Съществуват значителни ползи за обществото от инвестирането в ранна детска възраст и схемите за социална защита, които не позволяват на семействата с ниски доходи да изпаднат в бедност, ако трябва да се преодолява рецесията.“

Освен това финансирането на социалната закрила е достъпно: „Средно разходите за финансиране на пълен набор от обезщетения, включени в стълбовете на социалната закрила, представляват средно 4,2% от БВП за 57 страни с ниски доходи и ниско средни доходи. Това е най-добрата инвестиция, която една страна може да направи за своето бъдеще“, допълва Де Шутер.

Държавите са ангажирали поне 8 трилиона долара за защита срещу икономическите въздействия на COVID-19. Това трябва да бъде насочено към изграждане на по-приобщаваща икономика, основана на правата за работа и социално осигуряване, както и правата за адекватно жилище, здравеопазване и образование.

Крайната бедност не се състои в само в липса на доходи или грешки на хора или семейства. Става въпрос за политически избор, който не изключва, не дискриминира и не маргинализира хората„.

Като специален докладчик за следващите три години, Де Шутер ще проучи редица въпроси, включително как универсалната социална закрила може да бъде приложена чрез вътрешни ресурси и международна подкрепа.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!