Бъдещият ръст на температурите на Земята ще доведе до рязко зачестяване на силните проливни дъждове и свързаните с тях наводнения, чиито мащаби и сила значително се занижават в текущите прогнози. До този извод достигнаха физици, публикували статията си в списание Nature Communications. „Опитахме се да разберем физичните механизми, обясняващи защо наводненията и проливните дъждове започнаха да се случват все по-често по цялата Земя. Знаехме, че екстремните явления ще започнат да се случват все по-често в бъдещето, и че ние трябва да разберем какво трябва да се направи, за да се защитим от тях. Нашите разчети позволяват да се изготвят съответните прогнози“, заяви Цзябо Ин (Jiabo Yin) от Университета в Ухан (Китай).

За едно от последствията от на глобалното затопляне се смятат така наричаните екстремни природни явления – периоди на аномална жега по време на зимата или студеното лято, горещите вълни, седмичните проливни дъждове или безкрайните суши. Ярък пример за това може да се смята наводнението в Кримск през 2012 година и лятната жега в Русия през 2010 година. Днес учените са на мнение, че в бъдеще, с оглед на развитието на глобалното затопляне, честотата на тези явления само ще расте, те ще започнат да обхваща все по-големи територии. Това ще доведе и до рязко увеличаване на смъртността: всеки допълнителен градус топлина през лятото ще увеличава починалите с пет процента. Миналата година, както са открили австралийски еколози, въпросните топли вълни са „сварили“ няколко хиляди прилепа, живеещи в горите в западната част на континента, а тази година са предизвикали масова гибел на рибите по бреговете на Калифорния. Ин и неговите колеги се интересуват от това, с какво е свързано зачестяването на подобни екстремни явления и какви физични механизми отговарят за появата на „безкрайните“ дъждове, неочакваните потопи, постоянната жега и другите природни явления, с които в миналото хората са се сблъсквали доста по-рядко.

Физиците са се интересували от работата на така наречения цикъл на Лоренц – кръговрата на енергията в атмосферата и свързаните с него процеси на преобразуване на потенциалната енергия в топло- или кинетична енергия на въздушните маси. За първи път тази връзка бе описана математически от известния американски метеоролог Едуард Лоренц, авторът на „теорията на хаоса“ и изобретател на термина „ефектът на пеперудата“. Учените отдавна спорят за това, как глобалното затопляне влияе върху този „кръговрат“, дали ръстът на температурата го прави по-нестабилен и как върху него влияе това, че атмосферата започва започва да събира все по-вече запаси от енергия. Ин и неговите колеги са се опитали да дадат отговор и на двата въпроса, анализирайки данните, които метеорологичните станции, разположени по цели свят, са събирали през последния половин век.

Тази информация е помогнала на учените да изведат набор от формули, позволяващи например да се предскаже как ще се промени ситуацията в бъдеше, ако температурата продължи да расте. Използвайки тези данни и формули, физиците са изчислил до каква степен ще зачестят потопите и проливните дъждове през идните години. Сметките им са показали, че текущите климатични прогнози значително занижават честотата на появата на „внезапни“ наводнения, свързани с рязкото повишаване на нивото на дъждовете в определени дни и месеци. Това занижаване, както отбелязват учените, е свързано не само с ръста на температурата, но и с редица антропогенни фактори, включително и изсичането на горите и с промените в характера на използването на земните ресурси. Най-силно въпросните наводнения ще засегнат Северна и Западна Европа, северната част на САЩ и юга на Канада, а също и южните региони на Китай. В някои региони, както отбелязват учените, честотата на проливните дъждове и наводнения ще се увеличи с 40% с всеки допълнителен градус топлина. Единственото голямо изключение в сметките им е Русия – фактически по цялата руска територия нивото на дъждовете от всички типове намалява през последния половин век и ще продължи да намалява в бъдеще. По този начин, основната заплаха за Русия ще бъдат не дъждовете, а сушата и прашните бури.

Коментари