Редица показатели сочат, че Турция става все по-изолирана от останалите нововъзникващи пазари.

Страната увеличи паричното предлагане и харчи валутните си резерви по-бързо от която и да е било друга водеща развиваща се икономика. Нито един от другите основни нововъзникващи пазари нямат лихвени проценти, които да изостават толкова от инфлацията.

Фактът, че тези показатели изпъкват толкова, както и че обезценяването на лирата до голяма степен се дължи на вътрешни фактори, кара инвеститори като Citigroup Inc. и Fidelity International Ltd. да разглеждат Турция отделно от останалите страни в нейния клас.

Това може да е известна утеха за инвеститорите, които се надяват да бъде избегнат сценарият от 2018 г., когато турската валутна криза обърна вниманието към слабите места и на другите нововъзникващи пазари, което на свой ред доведе до разпродажби от Южна Африка до Бразилия и Индия.

Парично предлагане

Анализ на ръста на компонента „тесни пари“ (М1) за 25 нововъзникващи пазара показва, че повечето азиатски и европейски правителства са ограничили увеличението до едноцифрени стойности през тази година, като медианно то е 10,63%. Турция обаче отбелязва близо седемкратно по-голям ръст. Аржентина се нарежда втора, но със значителна разлика.

Според данните България също се намира в горната половина на класацията. За месец юни компонентът на тесните пари се увеличава с 36,4% на годишна база.

Резерви

Брутните валутни резерви на Турция намаляват с много по-бърз темп спрямо останалите пет държави, при които също има понижение. Това е така, тъй като държавните кредитори се намесват на пазара в подкрепа на лирата.

Повечето нововъзникващи икономики се опитват да запазят или увеличат своите резерви, макар че търговските неволи заради коронавируса подкопават приходите от износ.

Лихвени проценти

Турската централна банка увеличи разходите за финансиране в опит да подкрепи лирата, без да увеличава основния си лихвен процент. Но когато лихвените проценти се сравнят с инфлацията, то реалната доходност е най-ниската сред 23-те основни нововъзникващи пазара.

Като се има предвид нарастващата разлика между финансовите показатели на Турция и на останалите нововъзникващи пазари, мениджърите започнаха да третират Турция като отделен случай.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Аспарух Илиев

Източник: Investor.BG

Коментари