четвъртък, юни 13, 2024

Румънеците трябва да работят цели 9 години, за да си купят апартамент, без да вземат кредит

Румънец трябва да работи почти цели 9 години, за да може да си позволи да купи двустаен апартамент, без да взема заем от банката, а периодът се увеличава на 11 години за тристаен апартамент, според данни, публикувани от Националната банка на Румъния – НБР в доклада за финансова стабилност.

Без да се прибягва до финансова подкрепа чрез банков заем, времето, необходимо за закупуване на 2-стаен дом в цялата страна, е около 8,5 години (съотношението цена/доход), а в случай на 3-стаен дом, продължителността се увеличава до над 11 години (данни към декември 2020 г.).

Индексът за достъп до ипотечния пазар показва, че средният доход на типично домакинство, според данните през декември 2020 г., е приблизително равен на дохода, необходим за закупуване на жилище. Индексът за достъпност, измерва средния доход на домакинството спрямо дохода, необходим за закупуване на жилище с аванс от 25 процента, относителна степен на задлъжнялост към доходи от 45 процента и падеж 25 години.

Националната банка заявява, че значителната роля на заемите „Първи дом“ продължава да се запазва, но е в тенденция към намаляване, като представлява 18% от новото ипотечно кредитиране на населението през последните 12 месеца и 39% от общия запас на ипотечните заеми (към март 2020 г.), намалявайки с 3 процентни пункта в сравнение с март 2019 г.

Правителствената програма „Първи дом“ премахва ограниченията за доходите и разпоредбите за субсидиране на лихвените проценти, като новост е диференцирането на дела, представляващ аванса и гаранцията от държавата според стойността на заема

НБР посочва, че пандемията COVID-19 е имала видимо въздействие върху пазара на недвижими имоти, но за разлика от предишните епизоди на криза, не се очакват мащабни негативни ефекти в сектора на недвижимите имоти. Несигурностите, които характеризират бъдещото икономическо развитие, както в Румъния, така и в Европа и в световен мащаб, могат да окажат значителен натиск върху баланса на пазара на недвижими имоти.

Цените на жилищните имоти се увеличиха през последното тримесечие на 2020 г. с 2 процента номинално в сравнение с последното тримесечие на 2019 г., регистрирайки последователно намаляване на цените през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение с предходното тримесечие от -2,6 процента. През следващите 3 месеца очакванията, свързани с повишаването на цените, са се подобрили значително, което показва силна еволюция на пазара на недвижими имоти през втората половина на 2021 г.

Развитието на цените на недвижимите имоти в Румъния е в съответствие с динамиката, регистрирана в Унгария и България, където цените на недвижимите имоти регистрират лек спад през Q2 / Q3 2020 г., докато пазарите на недвижими имоти на европейско ниво, както и за други страни като Чехия или Полша са по-издръжливи, без тримесечен спад в цените на недвижимите имоти.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!