Единния пазар

Единният пазар на ЕС е най-голямата икономическа общност в света. На хартия това гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитал. Но какво всъщност донесе на европейците Единният пазар?

Най-големите печеливши от Единния пазар на ЕС са малки страни, които търгуват много и имат конкурентни икономики, установи проучване на фондация „Бертелсман“. Най-много всъщност са ползите за страна, която дори не е членка на ЕС – Швейцария (2 900 евро годишно на глава от населението), следвана от Люксембург (2 800 евро) и Ирландия (1 900 евро). Гражданите в Южна Европа имат по-малко ползи, Испания (590 евро), Португалия (500 евро) и Гърция (400 евро).

Изследвано е цялостното въздействие на вътрешния пазар на ЕС върху реалните доходи в европейските региони.

Средно, Единният пазар увеличава доходите на своите граждани с около 840 евро на човек на година. Цюрих и Лондон са сред регионите, в които жителите се ползват най-много от това, с печалба от над 2000 евро. Това означава, че някои от най-големите победителите в Единния пазар понастоящем не са членки на ЕС или могат да напуснат ЕС и Единния пазар в бъдеще.

Докладът установява две основни тенденции в Европа. Първо, не най-големите икономики се възползват най-много, а преди всичко това правят сравнително малки, но силни държави износители. Второ, държавите и регионите в географския център („ядрото“) на Европа отчитат най-силните печалби от Единния пазар на глава от населението и се възползват много повече от членовете на ЕС в южната или източната част на континента. Бяха подчертани германските региони Хамбург и Мюнхен, както и тези в по-малките „основни“ износители в Европа, като Холандия, Австрия и Белгия.

Но Германия също показва голямо несъответствие между бившата Източна Германия и западните провинции. Ползите за Бранденбург и Мекленбург-Западна Померания са само 672 евро и 700 евро на човек.

Джорд Сорос: Европейският съюз ще се разпадне като СССРМилиардерът алармира за опастността антиевропейските популисти да “парализират” общността след евров…Feb 13 2019bulmedia.net

В южната част на Европа печалбите са по-ниски, отчасти защото конкурентоспособността изостава. Според авторите на проучването, в Испания те възлизат на 590 евро, Португалия на 500 евро и Гърция 400 евро на човек.

България, Румъния (сегашната председателстваща страна) и Гърция са спечелили най-малко – между 150 и 500 евро – въпреки, че ЕС проведе значителни програми за засилване на инфраструктурата.

Трябва да се отбележи обаче, че ЕС предприема мерки за противодействие на изоставането и страни като България, Румъния и Гърция получава значително финансиране от програми като регионалната политическа рамка за ЕС.

Проучването заключава, че по-широкото прилагане на правилата на ЕС и общите стандарти би било от полза, така че фирмите и работниците в сферата на услугите да получават справедливи доходи в Европа.

Въпреки че Единният пазар на ЕС вече има положително въздействие върху доходите, Европа притежава потенциал за по-нататъшно повишаване на благосъстоянието. Това е особено валидно за търговията с услуги: въпреки че те вече отчитат около 75% от добавената стойност в ЕС, в момента само около 30% от износа на ЕС са услуги. Повече общи стандарти и правила за целия ЕС може да увеличат търговията с услуги. В същото време, регионите на ЕС, изоставащи в момента ,трябва да бъдат подкрепени с целенасочени инвестиции в тяхната цифрова инфраструктура и капацитет за иновации. Това ще им позволи да се възползват по-силно от Единния пазар и да помогнат на тези региони да станат конкурентни.

Европейският енергиен съюз търси своя идентичност извън сянката на РусияДвата най-високопоставени органа на ЕС в областта на енергетиката и климата смело обявиха тази седми…Apr 15 2019bulmedia.net

Коментари