неделя, май 26, 2024

МВФ: Забавянето на ваксините увеличава риска от икономически застой

Прогнозите на Международния валутен фонд сочат, че ръстът на световната икономика през 2021-а година ще е 5.5 %. Това заявява управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева в интервю за онлайн изданиeто на списание Baron“s. В него Георгиева казва, че благодарение на действията, които бяха предприети в Съединените щати и с разгръщането на кампанията по ваксиниране, тази перспектива може допълнително да се подобри. „Съществуват обаче два нерешени проблема: новите щамове на вируса са съществено препятствие — в момента наблюдаваме връщане на ограниченията в Европа, както и огромна неравномерност в темпото на възстановяване. Според прогнозите ни тази година 150 икономики няма да успеят да се възстановят до нивата от преди началото на пандемията и дори през 2022 г. 110 държави няма да постигнат предкризисните си равнища. Опасността от това, което ние наричаме голямото разминаване — свят, в който някои се справят добре и се възстановяват бързо, а други изостават все повече — е драматична не само за засегнатите хора. Тази опасност поражда риск за скоростта и мащаба на възстановяването и глобалната сигурност“, коментира управляващият директор на МВФ.

В интервюто си Кристалина Георгиева заявява, че една от причините, поради които вижда риск от продължителен икономически застой, са прогнозите за вероятния ход на ваксинационните кампании. Според нея подкрепата за ускоряване на процеса на ваксиниране е изключително важна инвестиция за целия свят, особено за развитите икономики. „Изчисленията ни сочат, че ползите от нея ще се равняват на допълнително производство в световен мащаб в размер на 9 трилиона щатски дорала в периода до 2025 г., като 60% от тях ще се спечелят от възникващите и развиващите се страни, а от развитите икономики – 40% или 4 трилиона щатски долара“, казва Георгиева.

Управляващият директор на МВФ подчертава, че трябва да съсредоточим усилията си върху изграждането на устойчивост и да надградим вече постигнатото след световната финансова криза. „Успяхме да укрепим банковата система и днес тази устойчивост ни се отплаща. Трябва да продължим да градим устойчивост в обществата, възприемайки по-комплексен и последователен подход. Това включва устойчивост у хората, които трябва да са образовани, в добро здраве и да могат да разчитат на социална закрила във времена на сътресения. Означава и повишаване на устойчивостта на икономическата система, включително на небанковите институции като дружествата, управляващи активи, и застрахователите, които трябва да бъдат припознати като приоритет и включени в обхвата на регулаторните действия“, обяснява Георгиева. Необходимо е да анализираме конкурентоспособността и да не допуснем концентрацията на пазарна мощ, която пандемията засили, да се превърне в пречка за иновациите и растежа, защото се нуждаем от устойчива планета.

Друг важен приоритет е борбата с въглеродните емисии. От МВФ са убедени, че инвестициите в зелена инфраструктура могат да повишат икономическия растеж с 0.7 % през следващите 15 години. Експертите на международната финансова институция смятат, че това е отлична новина за растежа и работните места, защото голяма част от инвестициите в климатична устойчивост имат значителен потенциал за създаването на работни места в области като повторно залесяване, мероприятия за подобряване на характеристиките на почви с нарушени показатели, изграждане на устойчива инфраструктура или електрическа мобилност. „Инвестициите трябва да бъдат изпреварващи и мащабни, за да предотвратим нежеланите икономически и социални последици за секторите с висока въглеродна интензивност и работещите в тях — типичен пример са заетите във въгледобивната индустрия, които ще пострадат от „позеленяването“ на перспективите за икономически растеж“, отбелязва Георгиева.

Сериозните рискове, пред които според МВФ ще бъде изправена световната икономика, са нарастващото неравенство, увеличената опасност от фалити и високата задлъжнялост.

„През 2020 г. фалитите бяха по-малко от средно очакваните, благодарение на политиката на подпомагане. Но рисковете продължават да съществуват и когато подкрепата бъде оттеглена, трябва да бъдем подготвени за повишаване на броя на фалитите или ще се изправим пред явлението на многобройни нежизнеспособни фирми с отрицателно въздействие върху перспективите за растеж. Нашият съвет е: концентрирайте се неотложно за подобряване на режимите за фалити. Така например нормативните рамки или правила за несъстоятелност ще позволят закриването на нежизнеспособните дружества, създавайки възможност за преструктуриране на жизнеспособните фирми и спасяване на работни места. Не отлагайте предприемането на действия в тази насока до последния момент“, съветва управляващият директор на МВФ.

По отношение на задлъжнялостта Кристалина Георгиева смята, че ако неочаквано се стигне до затягане на финансовите условия и се провалим в управлението на прехода след края на пандемията, ще станем свидетели на сериозни сътресения. Дори и в условията на дълъг период от ниски лихвени равнища развиващите се намират в трудна ситуация. Вече има държави без достъп до пазари. В този контекст настоящата подкрепа от международни финансови институции е много важна, а също така и разумният подход на трансформация на растежа за намаляване на дълга.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!