високо равнище

Европейският парламент заяви в четвъртък (14 март), че в бъдеще вече няма да приема номинации за работни места на високо равнище в ЕС, ако списъкът с кандидати не съдържа поне една жена и един мъж.

В същото време обаче, той реши да одобри назначаването на трима кандидати – всичките мъже – на високи постове в три икономически институции на ЕС.

Мнозинството от 453 срещу 50, със 71 въздържали се, подкрепиха необвързващия текст, който заяви, че членовете на ЕП изразяват съжаление, че „жените продължават да бъдат слабо представени на ръководни позиции в областта на банковите и финансовите услуги“.

Те казаха, че това е важно, защото „балансът между половете в управителните съвети и правителствата осигурява по-широка компетентност и по-широки перспективи“ и защото институциите на ЕС сега „изпускат потенциално отлични кандидати“.

Икономическите институции на ЕС страдат най-вече от липсата на баланс между половете, като изпълнителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) например има пет мъже и една жена. В Генералния съвет на ЕЦБ, който включва управителите на националните централни банки на 28-те страни от ЕС, има само една жена.

Незадължителният текст беше гласуван точно преди членовете на ЕП да гласуват за назначаването на нови членове на Единния съвет за преструктуриране, на изпълнителния съвет на ЕЦБ и на нов председател на Европейския банков орган – като всички трима кандидати са мъже.

Единният съвет за преструктуриране функционира от януари 2015 г. и беше създаден в отговор на банковата криза в ЕС. Той управлява проблемни банки. ЕЦБ определя паричната политика на еврозоната, докато Европейският банков орган е друга посткризисна институция, създадена като пазител на финансовия ред.

Зелената група предложи отлагането на гласуването по тези назначения, но това беше отхвърлено със 190 на 338 вота.

След това всички номинации бяха одобрени с големи мнозинства.

В резолюцията, приета поотделно обаче, се казва, че „в бъдеще парламентът се ангажира да не взима предвид списъци с кандидати, при които принципът за равнопоставеност на половете не е спазен заедно с изискванията относно квалификацията и опита в процеса на подбор“. Незадължителната резолюция още веднъж призова правителствата на ЕС „активно да работят за постигане на баланс между половете в предстоящите си предложения за списъци и назначения, като се стремят да включат поне една жена и един мъж кандидат по процедура за номиниране“.

Комисията по икономически и парични въпроси на Европарламента има председател мъж, трима заместник-председатели и само един заместник-председател жена.

Коментари

loading...