Причинената от коронавируса криза има отрицателно въздействие дори върху сравнително стабилния бизнес на Eon – но ефектите са ограничени. Ако няма по-нататъшно драстично блокиране на един от основните пазари, енергийната компания очаква за цялата година негативен ефект върху резултата си до 300 млн. евро.

Ето защо Eon понижи прогнозата си за печалбата преди лихви и данъци (EBIT) до диапазон от 3,6 млрд. до 3,8 милиарда евро. Досега прогнозата беше за между 3,9 млрд.и 4,1 млрд. евро. Очаква се коригираната спрямо еднократни ефекти консолидирана нетна печалба да е между 1,5 млрд. и 1,7 милиарда евро – вместо предишните 1,7 млрд. до 1,9 милиарда евро.

Отрицателният ефект е до голяма степен неустойчив. На мрежовия бизнес се падат 150 милиона евро, защото Eon печели по-малко от преноса на електроенергия. По правило обаче регулаторните органи плащат на мрежовите оператори фиксирани такси за даден регулаторен период. Ето защо Eon е уверен, че ще успее да навакса „голяма част от тези ефекти“ в мрежовия бизнес през 2022 до 2024 година.

Още по темата

На втората дивизия, продажбите, също се падат 150 милиона евро. Групата трябваше да продаде при по-неблагоприятни условия част от електроенергията, която беше закупила, но не успя да продаде заради блокиранията.
Като цяло енергийната индустрия преминава през коронакризата много силно, тъй като консумацията на електроенергия в частност на домакинствата е стабилна дори в икономически кризи. Междинните доклади от EnBW и Uniper вече доказаха това. Бизнесът с големи клиенти от промишлеността и търговията се свива обаче, тъй като фабриките и магазините бяха временно затворени. Eon също усети това в бизнеса си с големите клиенти.

Невъзстановимите натоварвания от пандемията са били ограничени до около два процента от печалбата за 2020 г. преди лихви, данъци и амортизация (Ebitda), подчертава концернът. Поради това групата потвърди своите средносрочни цели. Eon потвърди, че ще увеличи дивидента с пет процента годишно до 2022 година.

„Въпреки Covid-19 целият ни бизнес е стабилен, ефектите от пандемията бяха ограничени и досега поне са умерени“, заяви изпълнителният директор Йоханес Тайсен: „Това ни насърчава да изпълняваме изцяло нашите средносрочни цели и да потвърдим нашата дивидентна политика”. 
 

Източник: Investor.BG

Коментари