Марк Зукърбърг заплаши, че достъпът до Facebook и Instagram може да бъде спрян за Европа.

„Тази заплаха се появява периодично с всеки годишен отчет на тяхната комисия. Не трябва да я възприемаме твърде буквално. Те описват рисковете, които биха могли да възникнат пред компанията и използват случая да упражнят политически натиск към Европейската комисия. Не смятам, че тази хипотеза е реалистична“, каза членът на УС на „Интернетобщество“ Димитър Ганчев.

Той припомни, че Европейският съд отмени клаузи, които се използваха през годините.

„Те разрешават при определени ситуации данни за европейски граждани да бъдат изнасяни извън територията на Европейския съюз. Оказва се, че тези клаузи не защитават в достатъчна степен по-строгите изисквания в директивата за GDPR“, допълни Ганчев.

Според него едно от решенията е сървърите на Facebook и Instagram да бъдат в Европа.

„Намирайки се в Европейския съюз, американското правителство не може да иска от европейските оператори достъп до тези данни. Но по един или друг начин те ще продължат да работят в Европа, съобразявайки се с европейското законодателство. През 2022 г. между ЕС и САЩ се очаква да се постигне ново споразумение за личните данни. Но проблемът не е само местоположението на тези данни. Европейското законодателство постави и други ограничения – прехвърлянето от една фирма в друга, а Meta иска да може да ги прехвърля между своите дъщерни фирми“, разясни Ганчев.

„По-трудно ще бъде да се съобразят с изискването данните да не се дават на трети лица. В момента те са достъпни за американските, не са достъпни за европейските. А Европа иска да стане точно обратното“, добави Димитър Ганчев.

Коментари