Европейската комисия публикува нов план за действие за насърчаване на Съюза на капиталовите пазари (СКП) в Европейския съюз през идните години.

Наличието на големи и интегрирани капиталови пазари ще улесни възстановяването на ЕС, като предостави на дружествата, и в частност на малките и средните предприятия, достъп до източници на финансиране, а на европейските вложители — увереност да инвестират в своето бъдеще, посочват от комисията в прессъобщение.

Още по темата

По думите на Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката, представеният днес план за действие е насочен пряко към отстраняването на някои от оставащите пречки пред единния пазар на капитали.

„Кризата, породена от коронавируса, направи работата ни по изграждането на Съюза на капиталовите пазари неотложна. Степента на икономическото ни възстановяване ще зависи изключително много от това доколко добре функционират капиталовите ни пазари и дали хората и дружествата имат достъп до инвестиционните възможности и пазарното финансиране, от които се нуждаят“, заяви той.

Домбровскис посочи също, че трябва да бъдат генерирани „огромни“ инвестиции, за да стане икономиката на ЕС по-устойчива, основана в по-голяма степен на цифровите технологии, по-приобщаваща и по-адаптивна.

Планът за действие има три главни цели:

  • гарантиране, че възстановяването на ЕС е екологосъобразно, основано на цифровите технологии, приобщаващо и устойчиво посредством осигуряване на по-достъпно финансиране за европейските дружества, и по-специално за МСП;
  • превръщане на ЕС в още по-безопасно място за спестяванията и дългосрочните инвестиции на вложителите;
  • интегриране на националните капиталови пазари в истински единен европейски пазар на капитали.

За да постигне на тези цели Комисията представя шестнадесет целеви мерки за осъществяване на реален напредък към изграждането на СКП. Някои от мерките, които ЕС ще предприеме, включват:

  • създаване на единна точка за достъп на инвеститорите до дружествени данни;
  • насърчаване на застрахователите и банките да инвестират повече в дружества от ЕС;
  • засилване на защитата на инвестициите с цел стимулиране на повече трансгранични инвестиции в ЕС;
  • по-лесно наблюдение на адекватността на пенсиите в цяла Европа;
  • хармонизиране или сближаване на правилата относно несъстоятелността;
  • умножаване на усилията за постигане на напредък в сближаването на надзорните практики и последователност при прилагането на единната нормативна уредба за финансовите пазари в ЕС.

Източник: Investor.BG

Коментари