ЕК отпуска 120 млн. евро за изпитвания на нови лечения и ваксини за COVID-19

Европейската комисия увеличава финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса.

Съставен е списък от 11 нови проекта, за които ще бъдат отпуснати общо 120 млн. евро от „Хоризонт Европа“ – най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.).

Целта е да се подкрепят спешни изследвания относно COVID-19 и неговите варианти.

Финансирането е част от широк спектър от научноизследователски и иновационни действия за борба с коронавируса и допринася за цялостните усилия на EК за предотвратяване, ограничаване и реагиране на въздействието на коронавируса и неговите варианти в съответствие с новия европейски план за готовност в областта на биологичната защита „Инкубаторът HERA“.

В 11-те проекта от списъка участват 312 научноизследователски екипа от 40 държави, включително 38 участници от 23 държави извън ЕС.

Много от проектите ще подкрепят клинични изпитвания на нови лечения и ваксини, както и разработването на широкомащабни кохортни изследвания във връзка с коронавируса и на мрежи извън границите на Европа.

Други проекти ще разширят достъпа до научноизследователските инфраструктури, които предоставят услуги или са необходими за обмена на данни, експертен опит и научноизследователски ресурси между изследователите, за да се създадат условия за изследвания за справяне с коронавируса и неговите варианти. Тези инфраструктури включват някои вече действащи, като например Европейската платформа за данни за COVID-19 и Европейските научноизследователски структури в областта на науките за живота.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!