вторник, април 16, 2024

България е сред първите по лошо качество на вода за плажуване в Европа, Британия е по-зле

България е сред първите по лошо качество на водата за къпане (плажуване) в Европа, но Британия е по-зле, показва класация на Европейската агенция за околната среда – ЕАОС, публикувана във вторник. 

Липсата на данни изтласква Обединеното кралство в дъното на таблицата на европейската лига, България се нарежда на 4-то място по-лошо качество, Полша е на второ място, следвана от Словакия в класацията на 31 държави от страните членки на ЕС плюс Албания и Швейцария.

Кипър, Гърция, Малта, Хърватия и Австрия водят с 95% или повече от своите места, които се класират като отлични. Всички места за плуване на Кипър получават най-високи оценки.

Броят на водите за къпане в Европа се увеличава всяка година. През 2020 г. държавите идентифицираха 22 276 места за къпане, 19 по-малко от предходната година и 716 повече от 2015 г. Две трети от местата за къпане са разположени по крайбрежията на Европа.

Качеството на водата за къпане в ЕС остава високо. След приемането на Директивата за водите за къпане през 2006 г. делът на отличните обекти непрекъснато нараства; през 2020 г. представлява 83% от местата за къпане в ЕС. Минималните стандарти за качество на водата са спазени на 93% от обектите.

Качеството на крайбрежните обекти обикновено е по-добро от това на вътрешните обекти. През 2020 г. 85,4% от крайбрежните места за къпане в ЕС бяха класифицирани като с отлично качество в сравнение с 77,5% от вътрешните обекти.

Делът на обектите с лошо качество е намалял от 2013 г. През 2020 г. лошите води за къпане представляват 1,3% от всички обекти в ЕС, в сравнение с 2% през 2013 г. Това показва подобрения в управлението на лоши места за къпане в Европа.

Качеството на редица води за къпане не може да бъде класифицирано поради недостатъчен брой проби във връзка с ограниченията, причинени от епидемията. За сезон 2020 г. 1 309 (6%) води за къпане в ЕС не са класифицирани в сравнение с 806 (3,7%) през 2019 г.

Качеството на европейските води за къпане се оценява въз основа на 22 276 крайбрежни, езерни и речни места за къпане, идентифицирани и докладвани за сезон 2020 от държавите-членки на Европейския съюз, както и от Албания и Швейцария. 82,9% от 21 968 места за къпане, разположени в страните от ЕС, са с отлично качество. В пет държави 95% или повече води за къпане са с отлично качество: Кипър (всички води за къпане са с отлично качество), Австрия, Гърция, Малта и Хърватия.

Качеството на водата за къпане отразява успеха на прилагането на много екологични политики, свързани с водата. Мерките се прилагат в продължение на много години и в много области. Въпреки че качеството на водите за къпане се увеличава и къпането е възможно днес дори в някои силно урбанизирани райони, все още има нужда от интегрирано и адаптивно управление за смекчаване както на съществуващия, така и на възникващия натиск.

Докладът на ЕАОС „Управление на водите за къпане в Европа: успехи и предизвикателства“ (EEA, 2021), публикуван през 2021 г., представя примери за подобрения в качеството на водите за къпане през последните четири десетилетия, постигнати благодарение на BWD (Директиви за води за къпане).

Фекалните бактерии: невидим риск за здравето – Основните източници на замърсяване с фекални бактерии идват от непречистени отпадъчни води, недостатъчно пречиствателни станции, животни (например птици и кучета на плажовете).

Екстремно време и други събития – След обилен дъжд смес от повърхностни води и отпадъчни води понякога се изхвърля във водите за къпане или тяхната близост влияе върху качеството на водите за къпане чрез бактерии, които могат да навредят на човешкото здраве.

Отпадъчни води в цяла Европа се управляват с помощта на различни мерки, като например инсталиране на оборудване за наблюдение на разливите в околната среда, изграждане на тунели за съхранение и резервоари за намаляване на преливането при бури и създаване на природни басейни за задържане.

Еутрофикацията като риск за здравето – Хранителни вещества при обогатяване (най-вече от входящите азоти и фосфор) в морета, езера, реки и потоци от наземни източници, морски дейности и атмосферни отлагания може да доведе до серия от отрицателни екологични ефекти, известни като еутрофикация. Повишените концентрации на хранителни вещества могат да променят водните екосистеми до такава степен, че да станат неподходящи за пиене и къпане. Основните източници на азотно замърсяване са минерални торове и оборски тор, които се измиват от земеделската почва до подземните води, реките и моретата от дъжда. Повечето замърсявания с фосфор идват от домакинствата и промишлеността.

Цианобактерии – Цианобактериите могат да бъдат вредни при поглъщане и могат да причинят кожни обриви. Размножаването на цианобактерии може да възникне, когато условията на околната среда са благоприятни, например когато във водата има високи нива на хранителни вещества, водният стълб е много стабилен и температурите и светлината са благоприятни и условията са спокойни и безветрени.

Пластмасови отпадъци във водите за къпане – Почти 80% от всички отпадъци на европейските плажове са от пластмаса. Морските отпадъци са резултат от неправилно управлявани пластмасови отпадъци и линейна икономия, при която продуктите често се изхвърлят след еднократна употреба.

Няколко страни съобщават, че поради пандемията COVID-19 управлението на водите за къпане е засегнато. Като цяло въздействието е отчетено за повече от хиляда води за къпане. Най-сериозният ефект може да се наблюдава при всички води за къпане в Англия и Шотландия: те не могат да бъдат наблюдавани и класифицирани по качество поради наложените мерки COVID-19. Като цяло липсата на проби доведе до некласификация на поне 470 води за къпане в Европа. Кипър, Германия, Холандия и Испания съобщават за по-кратък сезон на къпане поради мерките за цялата или части от страни.

BWD изисква от държавите-членки да използват „подходящи медийни технологии, включително Интернет“, за да разпространяват активно информация. Към момента страните поддържат национални или местни уебсайтове с подробна информация за всеки обект с водите за къпане.

На европейско ниво информацията за водите за къпане се предоставя на обществеността чрез уеб страниците на ЕАОС за водите за къпане.

Снимка 533075


Източник: ЕАОС

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!