Ако се вярва на технологичните оптимисти, изкуственият интелект скоро ще е в състояние да върши работата на цялото човечество. За всеки, който е опитвал да създаде важно текстово съдържание с помощта на AI, е ясно, че това не е съвсем вярно, но все пак мнозина са притеснени.

Машините могат да променят начина, по който работим през следващите години. Има професии, които няма да бъдат силно засегнати от тази революция, докато практикуващите други даже могат да спечелят. Порталът GoBankingRates е събрал в списък някои от кариерните направления, по които можем да тръгнем спокойно – без страх от изкуствения интелект.

Счетоводител: Не е най-вълнуващата работа на света и отстрани изглежда идеална за замяна с AI, но всъщност боравенето с информацията за паричните потоци на предприятието изисква преценка, интерпретация, стратегическо мислене и, в крайна сметка, човешки подход, посочват експерти.

Иначе казано, скучната част от работата може да се автоматизира, но е нужен някой, който да се намеси там, където възможностите на изкуствения интелект се оказват недостатъчни.

Редактор: Масовият опит (включително на пишещия тези редове) е, че ChatGPT и подобните на него могат привидно да заместят начинаещия копирайтър, но при две важни условия – много прецизно подадено задание и последваща прецизна редакция заради склонността на AI да проявява волности по отношение на фактологията.

Така редакторът става още по-важна фигура в процеса на създаване на съдържание – първата чернова може да става готова за секунди, но след това тя трябва да мине през човешки ръце.

Здравен специалист: Д-р Хаус няма да ви диагностицира (и иронизира) от компютърния екран скоро. Алгоритмите се справят изненадващо добре с намирането на връзки между симптомите, а роботиката има все по-голямо приложение в хирургията – но все пак комплексното вземане на решения, емпатията и нестандартните подходи към здравните проблеми остават твърдо на „човешка“ територия.

AI със сигурност обаче ще бъде ценен инструмент в арсенала на лекарите на бъдещето.

Творец: Да, ChatGPT може да пише стихчета и разкази. Да, DALL-E може да създава картини (както е видно от илюстрацията на този материал). Не, това не означава, че креативните професии са мъртви.

Точно обратното – все по-ценно ще става творчеството, което е създадено от човек и съдържа истинската му емоция. AI ще замени само „криейтив“ дейностите, които никога не са били прекалено креативни (като рисуването на илюстрации за статии в български сайт за бизнес новини, например).

Социален работник: Това е една тежка професия, която те поставя в различни сложни ситуации, свързани с физическо и ментално здраве, алкохолизъм, наркотици, семейни трагедии, деца и възрастни хора в риск. Това трудно може да се заложи в алгоритъм.

Майстор: Не е известно OpenAI и Microsoft да са заделяли някой от милиардите за компанията на Сам Алтман специално за създаването на изкуствен интелект, който може да сменя вертикални щрангове, но е по-вероятно изследванията в тази област да не се ползват с висок приоритет.

Истината е, че водопроводчици, електротехници, механици и т.н. имат не само специфични знания и умения, но освен това и ги прилагат в толкова разнообразен контекст, че не изглежда никак лесно тяхната работа да се поеме от машини.

Човешки ресурси: HR обикновено не е сред най-любимите отдели на останалите служители в компанията, но това не значи да пожелаваме на тези свои колеги скорошна безработица с помощта на AI.

Професионалистите в сферата на човешките ресурси могат значително да улеснят и подобрят своята работа чрез изкуствения интелект, но не от него, а от тях се очаква да се грижат за атмосферата в компанията, да разрешават конфликти и да балансират между интересите на мениджмънт и служители. Тези, които не умеят това, наистина могат да се страхуват от AI – ChatGPT вероятно пише по-добри честитки за Коледа от тях.

Учител: Това е поредният пример, в който има „буква на професията“ и „дух на професията“. Да, на теория чат ботът може да си „изпее“ урока по физика, но всъщност истинското преподаване изисква подход към всеки ученик.

Друга тема е, че в образователната ни система сякаш винаги ще виреят и такива учители, в сравнение с които и Google Bard е по-добър вариант.

Експерт по киберсигурност: AI е по-наблюдателен от човека. По-бързо откриха аномалии. По-бързо анализира програмен код. Но, ако сте голяма компания, определено не искате вашите данни да се пазят само от него.

Причината – съвременните кибератаки са изключително комплексни и обикновено разчитат на иновативни или нетрадиционни методи. Изкуственият интелект е добър в сценариите, които познава – не се отличава с гъвкавостта на киберекспертите.

Мениджър на проекти: Ако работите като PM, вероятно често ви питат какво точно работите. Това е така, защото анализирането и координирането на процесите по подготовката и изпълнението на дадена задача не се вижда лесно отвън – но това са ключови дейности. При това – във всички възможни сфери: от строенето на жилищни блокове до създаването на мобилни приложения.

С AI или без, Project Management Institute прогнозира, че световната икономика ще се нуждае от 25 млн. нови мениджъри на проекти до 2030 г.

Коментари