Институтът по физика на твърдото тяло – БАН отбелязва 80-годишнината от откритието на акад. Георги Наджаков на фотоелектретите. Академик Наджаков е един от най-влиятелните учени в европейската и световна физика. С откриването на фотолектретното състояние на веществото, вписано под №1 в Държавния регистър на откритията, той допринася за международното признаване и издигане на престижа на българската наука.
Интересът към откритието на Георги Наджаков, направено през 1937 г., нараства след приключването на Втората световна война. То става основа за развитието на копирната индустрия, която съвременния човек използва всеки ден. Намира приложение и в областта на безвакуумната телевизионна техника, при запаметяващите устройства, в рентгеновата дозиметрия и спътниковите снимки.

Наджаков създава ново стабилно състояние – при едновременно действие на електрично поле и светлина върху диелектрици и полупроводници в образеца възниква постоянна поляризация, която на тъмно се запазва, а при осветяване се разрушава с протичането на деполяризационен ток. Веществата, при които това явление се наблюдава, българският учен нарича фотоелектрети. През 2014 г. Европейското физическо дружество обяви кабинета на академик Георги Наджаков за историческо място в научното и културно наследство на Стария континент. Той е включен в Програмата за опазване на научното и историческо наследство на Европа.
Кабинетът на акад. Георги Наджаков ще бъде отворен за посещение на 22.06. 2017 г. от 10 до 17 часа. Посетителите ще имат възможността да разгледат постоянната експозиция, която е свидетелство за изследователската работа на бележития български учен. Обект №17 в Пътната карта на забележителностите, свързани с науката, се намира на втория етаж в Централна сграда на ИФТТ, София, бул. „Цариградско шосе“ №72 (Комплекс 2 на БАН – 7-ми километър).

Източник: bradva.bg

Коментари