През първата седмица след Петдесетница според народното поверие започва Русалската седмица. Смята се, че тогава душите на починалите удавници слизат на земята във вид на бели и жълти пеперуди. Русалската седмица се приема за опасен период, тъй като тогава силата на демоничните същества нараства. За предпазване от тяхното влияние се изпълняват различни ритуали.

В дните на Русалската седмица на вратата трябва да се окачи пелин, а хората да носят в джобовете си орехова шума, защото се вярва, че злото се страхува от тях. В народното поверие се казва, че в тези дни на земята се появяват русалки и затова не бива да се нощува на полето, тъй като то е тяхна трапеза. Жените не бива да перат или мият в тези дни, понеже се вярва, че русалките омагьосват водата.

Не трябва да се сяда под сянката на стари дървета, защото и те са омагьосани. Като най-опасни дни са посочвани Въртоглавият вторник, Русата сряда и Лудият петък. В тези дни не се работи, за да не се провокира злото, което може да пусне градушки над посевите и болести между хората.

В Русалска неделя се набират лековити билки. След тази седмица се вярва, че русалките напускат земята, а ако всички ритуали са изпълнени, годината ще бъде плодотворна и няма да има тежки болести.

В първия ден от седмицата жените носят на гробовете на своите починали близки орехова шума. От шумата се носи в църквата, а след това се разстила по пода на дома, като се вярва, че в същата нощ се сънуват починалите.

Коментари