Скоростта, с която днес измират птиците, бозайниците и земноводните, позволява да се говори за шесто масово измиране в историята на Земята. Това смятат авторите на водещото научно списание Nature. Предишните пет измирания са били предизвикани от природни катаклизми: удари на метеорити, дейност на вулкани и други катастрофи. Значителното увеличаване на хора на Земята и увеличаващата се необходимост от ресурси засилват негативното влияние на човечеството върху природата.

Към момента 25% от всичките бозайници и 13% от птиците са под заплаха от изчезване заради прекомерния улов, бракониерство, замърсяване, загуби на хабитати, появата на инвазивни видове и други проблеми, предизвикани от хората. Естествено, масовото измиране на видовете няма да остане незабелязано и за самото човечество. Загубата на биоразнообразието ще пречи на хората да получават обичайните си изгоди от живата природа.

Авторите на друга научна статия отбелязват, че измирането е започнало, когато човечеството се е разселило по Земята. През последните 3000 години планетата е изгубила половината от едрите си бозайници и 15% от птиците.

Изследователите отбелязват, че все още имат шанс да спрат измирането, но за това се налага рязко да променят обичайния си начин на живот.
Източник: БЛИЦ

Коментари