Tesla

Понастоящем Норвегия разполага с около 200 000 електрически автомобила, които представляват около 7% от автомобилния парк на страната. Освобождаването от данък върху покупките и ДДС са сред финансовите стимули, които направиха това възможно.

Никоя друга страна в света няма повече електрически превозни средства на глава от населението, отколкото Норвегия. За това има просто обяснение – политическа воля и възможности. Многобройните ползи включват по-малко данъчни и значителни потребителски стимули, както и голямо количество водноелектрически централи.

В Норвегия се наблюдава стабилен ръст в продажбата на електрически автомобили. Първите финансови ползи бяха въведени още в началото на 90-те години с премахването на данъка върху покупките на автомобили за всички електрически автомобили. През 1996 г. беше обявено допълнително освобождаване от годишния данък върху моторните превозни средства, а от 1997 г. водачите на електрически превозни средства не трябва да плащат по платени пътища. Безплатният общински паркинг е въведен през 1999 г. Сега виждаме тенденция електрическите решения да идват и в други по-тежки сегменти.

Главно заради тези стимули, новите модели и увеличена гама, през последните няколко години отчитаме огромен ръст в електрическите автомобили в Норвегия. Инфраструктурата за зареждане също е важна. В момента в Норвегия има около 11 000 обществено достъпни пунктове за зареждане.

Специализирано приложение, наречено Nobil от норвежката Асоциация на е-автомобилите позволява лесно да се види къде се намират и колко от тях се използват по всяко време. Директива 2014/94/ЕС относно внедряването на инфраструктура за алтернативни горива е част от Споразумението за ЕИЗ, а Министерството на транспорта и съобщенията понастоящем работи по национална стратегия за инфраструктура за алтернативни горива в транспорта.

През 2018 г. между 21.6% и 45.3% от месечните продажби на нови продадени автомобили са били електрически превозни средства. През 2018 г. колата с най-много продажби е Nissan Leaf.

Норвегия има чисто електроснабдяване, което е 98% възобновяемо и също използва чиста енергия за отопление на домовете. Секторът на транспорта възлиза на 60% от емисиите от неквотните сектори в Норвегия и следователно намаляването на емисиите в този сектор е важно за страната, за да изпълни своите ангажименти в областта на климата.

Освен че са екологични, собствениците на електрически автомобили в Норвегия имат много икономически и практически предимства при шофиране. Освобождаването от данък върху покупките и ДДС осигурява голям финансов стимул за потенциалните купувачи на електрически автомобили.

В резултат на това, новите модели на Tesla имат цена, равна на тази на новото Audi или Mercedes. Важни са и локални ползи като безплатен паркинг на обществени места за паркиране, липса на пътни такси, безплатен достъп до фериботи, свързващи национални пътища и предимно свободен достъп до платна за обществен транспорт. Местните общини имат влияние върху местните ползи, но страната има национален задължителен стандарт, според който таксите за електрически автомобили не трябва да надвишават 50% от таксата за конвенционалните автомобили.

Възлизащи приблизително на 1 млрд. норвежки крони годишно, не е тайна, че всички тези ползи идват със значителни разходи за правителството. Въпреки това виждаме, че те работят и че можем да измерим успеха в по-ниските емисии от транспортния сектор. Всъщност, през септември 2018 г. бе отбелязано нова най-ниска стойност с 55 g CO2 / km – най-ниската, регистрирана досега. През 2018 г. средните емисии на CO2 от нови леки автомобили са били 71 г/км.

През 2016 г. норвежкото правителство публикува своя дългосрочен национален транспортен план. Той има амбициозни цели и заявява, че до 2025 г. всички нови леки и лекотоварни автомобили следва да бъдат превозни средства с нулеви емисии. Подобряването на технологичната зрялост, така че превозните средства с нулеви емисии да бъдат конкурентни в сравнение с конвенционалните превозни средства, е предпоставка за постигане на целите.

Коментари