оценка на личността

Тестът Къща-Дърво-Човек (КДЧ) в клиничната психология е част от поредицата проективни тестове, които помагат за оценка на личността. Той се прилага и за идентифициране на психични разстройства като шизофрения. Днес ще ви запознаем с неговата интерпретация.

Знаете ли, че?
Базиран на теста Нарисувай-Човек (1926), КДЧ първоначално е техника за оценяване на интелигентността на децата.

Ако ни е казано да нарисуваме някакъв обект, то вероятно или се срамуваме (защото не сме добри в рисуването), или се наслаждаваме на самия процес (независимо от нашите художествени способности). Какъвто и да е случаят, рисуването ни дава усещане за преразглеждане на детските ни спомени, пълни с подобни забавни дейности.Тест: Коя от тези двойки е най-щастлива според теб и разбери какво е отношението ти към твоята връзкаПървото впечатление понякога е много подвеждащо! Често хората наблюдават познати двойки и си мислят,…Oct 23 2017bulmedia.net

Подобно на писането, рисуването е мощно средство, с което можем да пуснем емоциите си навън. Всъщност, както знаем, а някои от нас са го изпитвали, формите на изобразително изкуство се смятат за дейности, които освобождават стреса – извън ума, върху хартията. Това е значението, което стои зад психологическите тестове за личността като Къща-Дърво-Човек – разчитане на умовете ни въз основа на онова, което сме нарисували или скицирали върху листа хартия.

Тестът Къща-Дърво-Човек (КДЧ)
Този тест е техника, разработена от Джон Бък – един от ранните клинични психолози – през 1948 г., която бива актуализиран през 1969 г. Този и други подобни приноси са забележителни, особено на фона на неговото оскъдно и разпръснато формално обучение по психология.

КДЧ е проективен личностен тест, при който човек реагира на даден стимул, а отговорите му дават улики за скритите емоции или вътрешни конфликти вътре в него. Лицето, което прави теста, трябва да нарисува базови предмети като къща, дърво и човек; Ето откъде идва и неговото име. Тези рисунки се явяват мярка за самостоятелното възприемане и отношение, присъщи на личността.

Той се прилага, наред с други техники, в случаите, когато съществува съмнение за увреждане на мозъка, други неврологични заболявания или се прави оценка на степента на мозъчните увреждания при пациенти с шизофрения.

Той може да бъде положен от всеки над 3 години. Нужни са около 150 минути. Лицето, което извършва теста, първо трябва да рисува, а по-късно да му бъдат зададени въпроси по неговата рисунка. Обикновено първата фаза е рисуване с цветни моливи. Инструкциите са доста кратки и прости: „Нарисувай ми най-добрата къща, която можеш да нарисуваш“, казано ясно. След това тестуваният е помолен да нарисува дърво, а по-късно и човек (т.е. едно по едно).

Въпроси
Отговорите им дават представа за начина, по който индивидът възприема себе си и заобикалящата го среда.
– Това щастлива къща ли е? От какво е направена? Кой е в нея? Какво се случва нощем в този дом? Посещават ли други хора къщата?
– Дървото живо ли е? Какъв вид е то? На колко години е? Кой го полива?
– Как се чувства този човек? Щастлив ли е? На колко години е?

Интерпретация
Тълкуването на теста се смята за трудна задача. По-старата версия включва както количествени, така и качествени елементи за интерпретиране на резултатите. Количествените методи за оценка вече не се считат за подходящи, особено след напредъка на тестовата методика, така че то разчита в голяма степен на субективното четене на изображенията. Всяка рисунка може да символизира много идеи: нивото на моментната удовлетвореност от дома, степента на устойчивост на личността на субекта, контакта с реалността, страховете или натрапчивите усещания, личното вътрешно равновесие, подсъзнателната картина на собственото развитие и т.н.
Емоционалните силни страни или атрибути като самочувствие и увереност могат да бъдат отразени от това колко тъмни или светли са линиите в рисунката. Гъвкавостта или твърдостта на личността и силата на егото лесно могат да бъдат дешифрирани от детайлите на изображението.

Къща
Покрив: Интелектуалната страна на човека. Тя е свързана с фантазията и мислите. Прекалено малкото фокусиране върху покрива може да предполага страхове от „призраци на тавана“.

Стена: Индикация за това колко силно е егото.
Врати и прозорци: Връзката на човека с външния свят. Те намекват за възприемчивостта, взаимодействието с другите и за възприятието за околната среда.
Размер: Ако къщата е малка, това може да означава отхвърляне на живота у дома.
Пътечка: Тази, която води директно към вратата, е пример за достъпност и откритост, за разлика от липсата на такава, което показва затворено, самотно и отдалечено състояние на ума. Оградата около къщата може да е знак за отбрана.

Дърво
Ствол: Вътрешната сила на индивида може да се интерпретира по ствола на дървото. Тънък ствол с големи клони може да предполагат нужда от удовлетворение. Тъмните сенки на ствола говорят за тревожност.
Клони: Те биха могли да подскажат за връзката на индивида с външния свят. Дърво без клони може да показва по-малък контакт с други хора.

Човек
Мястото, на което е поставен човекът върху листа, количеството на детайлите по него и т. н. са част от значимите интерпретации. Ако човекът на рисунката е от същия пол, това обикновено показва, че тестуваният е изобразил себе си.

Ръце и длани: Позицията на ръцете – отворените/затворени юмруци и специфични жестове показват определени поведенчески черти.

Крака и стъпала: Изобразяването или липсата на стъпалата, както и позицията, или цялостната стойка на тялото, също както и размаха на линиите, помагат да се преценят присъщите емоции като страх.

Лице: Много детайли, концентрирани върху лицето на нарисувания човек, могат да бъдат показателни за желанието на тестувания да се представи в приемлива/задоволителна/адекватна социална светлина.
Тази статия има само информативни цели. Консултирайте се с психоаналитик за правилното провеждане и тълкуване на теста!Тест на Сонди! Избери човек, който предизвиква у теб страх или отвращение и виж интересни неща за теб!Този тест е създаден през 20-ти век от унгарския психиатър Леополд Сонди. Основната му цел е да разк…Oct 18 2017bulmedia.net

Източник: Фрамар

Коментари