Целият си живот баща ми е бил вярващ, но в същото време трябваше да се крие от комунистите… да се крие, не казваше на никого. Спомням си, когато бях млада.
Когато сама повярвах в Господ, го попитах защо той вярва. И той ми каза, как стоял в окопите и изговарял молитвата наум „Отче наш“ 40 пъти по наставленията на баба ми, а след това влизали в бой… Не вярваше … Но след битката той само е оцелял. Това е наистина много силна молитва! Молитва, дадена ни от Господ! За всички поводи! Също така, тази молитва успокоява. Примирява съпрузите по време на голяма кавгата. Успокоява децата. Помага за успешно извършване на всякакви сложни бизнес преговори.Молитвата на Свети Спиридон ще донесе успех в работата, решаване на проблемите и много щастиеСвети Спиридон е светия, който ни помага за намиране на работа, успех в бизнеса, за получаване на па…Jun 16 2017bulmedia.net

Тази молитва е всичко и за всички – Успокоява и около нея се установява мир.
Молитвата „Отче наш“ се чете 40 пъти на ден – Спасява в бедствия, бури, земетресения, наводнения, катастрофи, от всякакви природни бедствия и дори неизбежното – Смърт по време на война.
ВАЖНО! Много хора задават въпроса: защо молитвата се повтаря 40 пъти? … 40 – 40 седмици е сакрално число-40 седмици трае бременността. Човек несъзнателно проектира своите вътрешни и сакрално-магически действия, с които той се е сблъскал в началото на живота си: времето на пълното развитие на човешкия ембрион трае точно 40 седмици. Вече това число е кодирано в нас.
Христос постил 40 дни в пустинята, 40 дни – времето между възкресението на Христос и неговото възнесение.
Господня молитва „ОТЧЕ НАШ”
Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин.
Молитва Господня „ОТЧЕ НАШ”
(на църковнославянски език)
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Аминь.Дядо Добри: Нека хората да не се лъжат по земното и временното, да се държат за Бог и да не се отклоняват по дявола!„Бог ми беше дал една хубава молитва, чрез която се молех, но дяволът направи така, че я забравих. А…Jun 18 2017bulmedia.net

Източник: За Жената

Коментари