Позитивните ефекти от минно-добивния сектор в България имат нужда от повече публични разяснения и по-добра комуникационна стратегия. Около тази теза се обединиха участниците в събитието по повод представянето на втория брой на икономическото списание Business Quarterly, издавано от Институт за дясна политика.

Темата на втория брой на Business Quarterly е „Предизвикателства и перспективи пред минно-добивната промишленост в България“. Сред авторите в изданието попадат университетски преподаватели, представители на неправителствения сектор и експерти от бизнеса.

Специални гости на проведеното в София Хотел Балкан събитие бяха Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, и Нено Димов, министър на околната среда и водите.

По думите на Валери Симеонов минно-добивният сектор се нужда помощ от страна на държавата в посока улесняване на частната инициатива. Вицепремиерът цитира данни, според които над 5% от брутния вътрешен продукт на България се генерира от добивните компании, а пряко и косвено заети в сектора са над 150 хил. души. Според Симеонов дейността на екологичните организации застрашава развитието на един от най-устойчиво развиващите се сектори на българската икономика.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов очерта като основни аспекти на темата екологичния, икономическия, социалния и моралния. Димов отбеляза, че заложената от държавата регулаторна рамка добре изпълнява своята цел. Той припомни също, че България е първенец по защитени зони на „Натура 2000“, както и че страната ни изпълнява отлично всички заложени екологични показатели според международните норми.

Институтът за дясна политика, издател на икономическото списание Business Quarterly, е неправителствена организация, обединяваща експерти от всички аспекти на външната и вътрешната политика: екология, образование, правосъдие, икономика и финанси, култура, международни отношения и т.н. ИДП продуцира и води два телевизионни формата – „Реакция“ по Телевизия Европа и „Имате думата“ по Канал 3. Издава и академичното списание Conservative Quarterly съвместно с издателство Ciela. Публикува и свои редовни анализи, касаещи българската политическа и икономическа ситуация.

Запис на цялото събитие може да гледате на 18 ноември, неделя, от 20:00 часа в предаването „Реакция“ по Телевизия Европа. Повече информация можете да намерите на сайта businessq.bg.

Коментари

loading...