Енергията на човешкото тяло е динамична сила, постоянен поток от взаимно допълващи се и преодоляващи се елементи, между които трябва да се постигне баланс. Енергията е основата на видимите материални структури на тялото и всичко, което е свързано с неговата анатомия. Всички прояви  на живот както анатомични, така и физиологични, се поддържат от енергията в него, като същевременно я изразходват.
Въпреки че храната и въздухът се приемат за първични източници на енергия, истината е, че тя не се получава от техния груб молекулен аспект. Истинският източник на енергията е вибрационната същност или електромагнетизъм на храната и въздуха.
Повече информация и съвети по тази важна за здравето и живота ни тема дава гуруто на отслабването, последовател на Шри Чинмой,  йога и автор на Методика за здраве, подмладяване и дълголетие – Иван Гарабитов.

Когато  енергията в даден орган не е балансирана, той вместо да поддържа ефективно следващия орган по веригата, ще му повлияе неблагоприятно. Какво би станало, ако енергията на сърцето е небалансирана? Поради своята слабост, сърцето ще повлияе неблагоприятно на изграждането на  връзката далак-панкреас. Това ще се отрази неблагоприятно на работата на белите дробове. Те от своя страна ще повлияят неблагоприятно на други органи и така ще се стигне до дисбаланс на цялото тяло, което се нарича от медицината болест.
В много отношения процесът на циркулацията в човешката анатомия  прилича на транспорт. Кислородът, съсредоточен в червените кръвни клетки на белите дробове, се пренася чрез кръвообращението до всяка клетка на тялото. Отпадъците, отделени от клетките, се предават чрез кръвта до отделителната система, която ги изхвърля, запазвайки кръвните клетки.  Хранителните вещества стигат до клетките също през кръвта от тънките черва.
Когато е нарушено кръвообращението, тялото се оказва обсадено от проблеми. При забавяне на доставките на хранителни вещества или кислород, клетките умират от липса на храна. При затруднения в потока на кръвта, ефикасността на отделянето на отпадъчни продукти от клетките силно намалява. При натрупване на отпадъчни вещества поради лошо функциониране на клетките, се появяват здравни проблеми.

Животът във всичките му прояви (дишане, говорене, хранене, спане, способността да четем, мислим и  чуваме) изисква енергия, за да се случат. Това се отнася и за онези процеси, които протичат вътре в тялото, без да са явно забележими (какъвто е  метаболизмът).
Самовъзстановяващото се човешко тяло може да бъде разгледано  като вид акумулатор, който се състои от три жизненоважни части:
1. Структура – клетки, органи, кости, мускули, пластове кожа, кръвоносни съдове, нерви и други физически структури, които те съставят.
2. Течност – вътрешно-клетъчни и междуклетъчни течности, изпълняващи важна роля за генерирането на електрическа енергия.
3. Електрически заряд – той отговаря за активизирането на тялото и неговите структури. Нарича се „жизнена сила“; „жизнена енергия“; „дух“ или електромагнетизъм.
При частична липса на енергия в тялото, то е завладяно от слабост или болест. Всеки път, когато използваме ума или тялото, това става за сметка на  вътрешната енергия. Най-много енергия се губи при фиксиране на вниманието.

Докато движим телата си по неефикасен начин или докато използваме енергията в непрекъсната умствена дейност, не можем да се борим ефективно с болестите. Всяка болест изчерпва енергията от тялото, а без енергия, клетките и тъканите престават да се възпроизвеждат, свиват се и умират. Затова слабостта е първата стъпка към болестта. С напредването на годините обаче, започваме да използваме повече енергия и това изпразва нашия резерв в тялото – така настъпва енергийно неравновесие.
Като правило енергийното ниво в даден орган се определя от силата и редовността на неговите пулсации. Нормалният сърдечен ритъм например е 72-78 удара в минута. Ако този ритъм надхвърли 80 удара в минута, това сочи за наличие на треска или висока енергия. За да бъдат в равновесие със сърцето, при нормално състояние пулсацията на всеки от двата бъбрека е половината от сърдечния ритъм (т.е. 36 удара в минута). Когато човек приема диуретично средство, това ще предизвика повече пулсации на бъбреците. За да възстанови равновесието, сърцето ще започне да бие по-бързо, което води до високо кръвно налягане и увеличен поток на кръв към бъбреците. Тъй като бъбреците филтрират урината от кръвта, по-голямото количество кръв за тях означава повече работа. Така всяка диуретична таблетка, създава омагьосан кръг между сърцето и бъбреците.

Как реагира останалата част от тялото? Освен че наподобява акумулатор, човешкото тяло прилича на часовников механизъм. Освен по ритъм, органите на човека са свързани като зъбни колела. Щом голямото увеличи скоростта си, другите „колела“ трябва да го последват, в противен случай ще се блокира циркулацията на енергията и органите ще умрат.  Здравето и дълголетието на всеки от нас зависи от осигуряването на потока допълнителна енергия, който е необходим  за поддържане на енергийния баланс на тялото.
Енергията, която тялото ни изразходва, в голяма степен зависи от начина ни на живот За да избегнем загубата на енергия, неравновесието между органите и последиците от тях, трябва да придобием възможността да преобразяваме телата си.
Първата възможност за това е осигуряване на спокоен сън. Човешкият „акумулатор“ до голяма степен се зарежда, когато  спим. Това е времето, през което реално спадат енергийните разходи на тялото (отпадат дневните дейности, мислите и концентрирането върху различен брой проблеми). Тъй като съвременният човек не спи добре, тези процеси се нарушават.
Нашата втора възможност за засилване на енергията в тялото е използване на акупунктурни процедури. Чрез тях може да се поддържат всички жизнени функции и да се подобри тяхното регулиране. Тази възможност обаче е ограничена, защото акупунктурата е ефективна, когато проблемът е свързан с липса на енергия. Ако става дума за структурата на клетките или течностите в тялото, тя не е решение.

Външните физически упражнения като трета възможност също не са  алтернатива. Ускоряването  на циркулацията чрез повишаване на сърдечния  ритъм при тяхното използване увеличава скоростта на кръвния поток и вътрешното налягане. Затова за различните възрасти е определен защитен ритъм на сърцето по време на упражненията.
Всеки може да го определи за себе си, като използва следната формула: Максимален сърдечен ритъм = 220 удара/минута – брой години  (възраст). Ритъм до 80% от максимално допустимия, се приема за нормален.
Циркулацията на кръвта в нашето тяло не зависи само от сърдечния ритъм, а и от състоянието на кръвоносните съдове. Съдови заболявания, наранявания, стрес, напрежение и други фактори могат да блокират даден кръвоносен съд и да предизвикат намаляване на притока на кръв. Независимо от това, че тялото ще задейства своя предпазен механизъм чрез ускоряване на сърдечния ритъм, доставката на кръв няма да се промени. Не само че проблемът с циркулацията няма да бъде решен, но и сърцето ще бъде преуморено.

Може да се каже, че най-сериозното последствие от  практикуването на усилени физически упражнения и занимания е ускоряването на процеса на стареене и изчерпване на енергията. Те не предлагат средство за възстановяване на загубената енергия.
Единствено три категории вътрешни упражнения, препоръчвани от китайската медицина, са в състояние да засилят енергията на тялото, защото удовлетворяват двойното изискване за нейното съхранение и трансформация. С тяхна помощ заболяванията на тялото могат да бъдат отстранени чрез регулиране на всяко неравновесие на енергия, което всъщност е причина за неправилното им функциониране. Тяхната главна цел е да отпуснат тялото, така че засегнатата част да получи нужната храна и да се лекува. В този смисъл те се различават принципно от  външните (физически) упражнения, които се стремят да активизират мускулите и вътрешните процеси за сметка на отслабване на сърцето. Тези вътрешни упражнения са практикуване на лечебните звуци на петте важни органа в тялото, различни видове дишане и специфични упражнения за възстановяване енергията на вътрешните органи. В следващи статии ще се спрем по-подробно на тези техники.

Източник: zdrave.to

Коментари