Предложението да се използват три поредни символа – двоеточие, тире и скоба, който да символизират усмихващо се човече в цифров текст е идея на проф. Скот Фалман от Университета “Карнеги-Мелън”. Идеята се заражда точно преди 36 години на тази дата, съобщава сп. Обекти.

Историята помни писмото, което Фалман праща:


19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :- ) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :- ) Read it sideways.

Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :- (


 

Историческото съобщение било предшествано от продължителна дискусия, в която участниците обсъждали въпроса какви символи следва да се използват, за да се покаже, че съобщението носи хумористичен характер. Това изображение впоследствие получило наименованието „смайли” от анг. Smiley (усмихващ се).

Важно е да отбележим, че съобщението, в което за първи път е използван „смайли”, е открито едва през 2002 г. в архива на дъската за обявления, запазен на лента.

В „цифровите археологически разкопки”, организирани изключително с цел да се открие това съобщение и по този начин да се определи датата на раждането на „смайлито”, взели участие няколко ентусиасти.

За 31 г. от съществуването си „смайлито” стана незаменим атрибут в електронното общуване и мнозина не могат да си представят как ще минат без него.

Всъщност „смайлът” заменя това, което не достига в общуването посредством чата или електронната поща – интонацията в гласа и мимиката. „Смайлито” помага по-добре да се разбере събеседникът, да се улови неговото настроение, в края на краищата той е просто забава и предизвиква положителни емоции.

Към всичко това трябва да се добави, че „смайлито” е първопроходец при създаването на голяма гама от универсални емотикони, които се ползват при всякакви случаи.

Коментари

loading...