Хората без доходи, които имат право на помощи за диагностика и лечение, ще кандидатстват за тях по настоящ адрес, реши кабинетът на днешното си заседание. Министрите одобриха промени в постановлението, което регламентира отпускането на целевите средства, като унифицира информацията в заявленията и молбите, подавани от гражданите. В момента социално-слабите подават заявление за отпускане на помощи, в което попълват настоящия си адрес. В същото време молбите до дирекция „Социално подпомагане” за целевите помощи за диагностика и лечение се подават по постоянен адрес. Занапред всички документи ще се подават по настоящ адрес, за да се облекчи административната процедура, уточняват от Министерски съвет.Експертна консултация: Задължителен ли е наистина изборът на екип в болница при оперативна намеса?Направиха ми операция на надбъбречната жлеза, но преди нея ми казаха, че трябва да заплатя за избор …Nov 14 2017bulmedia.net

С по-малко документи ще се кандидатства също за семейни помощи за деца, както и за помощите по Закона за закрила на детето, реши още кабинетът. За да получат семейни помощи, на родителите вече няма да се налага да предоставят акт за раждане на детето и удостоверение за семейно положение. Отпада също изискването за копие от влязло в сила съдебно решение за развод. Цялата необходима информация Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще получава по служебен път. За предоставянето на помощи по Закона за закрила на детето пък няма да е нужно предоставянето на писмена заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или решение на съда за настаняване на детето извън семейството. Те ще са налични в националната база данни „Население”. Служебно ще се проверяват и актовете, с които е предприета мярка за закрила. За кандидатите за приемни родители се премахва изискването да представят документ, че не получават социални помощи всеки месец.

С подобни мерки правителството улеснява и регистрацията на лицата, предоставящи помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия. Три от декларациите, които те подават за регистрацията си, се обединяват в една, което облекчава административното им обслужване. Необходимата информация от Национална база данни „Население“, Търговския регистър и Националната агенция по приходите ще бъде събирана служебно. Промените обединяват отпускането на допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната с отпускането на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия. Изменя се също заявлението, което обединява искането за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция. Срокът за изготвяне на социален доклад се намалява от 30 на 20 дни.Експертна консултация: Имаме ли право да не плащаме потребителска такса при посещение при лекар или стоматологЧесто ми се налага да посещавам различни лекари или стоматолози. Всеки път обаче ми искат да заплатя…Nov 8 2017bulmedia.net

Източник: clinica.bg

Коментари