Всеки здравноосигурен, потърсил дентална помощ по линия на НЗОК, има право да получи определен обем дейности, в зависимост от възрастовата група, в която попада. Здравноосигурените над 18-годишна възраст през 2017 г. имат право на:Експертна консултация: Кой трябва да изпише лекарства по рецептурна книжка, ако личният лекар отсъства?„Личният ми лекар ще отсъства два месеца, а трябва да ми се изписват през това време лекарства по ре…Oct 24 2017bulmedia.net

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година, в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни;
б) до 3 лечебни дейности за съответната календарна година, които могат да бъдат обтурация (пломба) на зъб с амалгама или химичен композит, и/или екстракция (вадене) на постоянен зъб с анестезия (с упойка). От страна на пациента има доплащане в размер на 1,80 лв. за прегледа и по 4,00 лв. за пломбата и за ваденето на зъб.

За специализираната хирургична извънболнична дентална помощ: специализиран обстоен преглед (пациентът доплаща 1,80 лв.), инцизия в съединително-тъканни ложи с анестезия (пациентът доплаща 7,50 лв.), екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с включена анестезия (пациентът доплаща 13,50 лв.). Контролен преглед след някоя от горните две дейности (пациентът доплаща 0.80 лв.). Здравноосигуреният заплаща и потребителска такса за всяко посещение при лекаря по дентална медицина.

Източник: zdrave.to

Коментари