В няколко части ще ви представим разработката на сайта Illuminatibg за създаването и еволюцията на силовите групировка в България след промените от 1989 година. Продължаваме с втора част.
Силовите структури бързо запълват очерталия се вакуум и ,,пазарът за продажба на насилие и защита“ се превръща в ключов за оцеляването на всеки бизнес в последвалите 7-8 години. Защото наред с рекета, подобно на ситуацията и в другите страни от Източна Европа, в България се появява пазар за ,,защита от насилие“. Фактическият старт на този процес е поставен през 1991г., когато група известни български спортисти (олимпийски и световни шампиони) издигат искането за разрешаване на частна охранителна дейност, за да може да оцелеят „след драматичното намаляване, на държавното финансиране за спорта“.Защо и как бяха създадени силовите групировки в България, кой ги обезглави, кой дърпа конците – част 1 (ВИДЕО)В няколко части ще ви представим разработката на сайта Illuminatibg за създаването и еволюцията на с…Aug 30 2017bulmedia.net

Министерството на вътрешните работи бързо регламентира частната охранителна дейност, изтъквайки като най-важен аргумент, че по този начин се дава възможност на уволнените служители от тази система да получат легална прехрана. В резултат десетки хиляди съкратени служители на МВР и МНО, голям брой бивши спортисти и дори амнистирани криминални лица не само получават легална работа, но и привилегията да носят оръжие и демонстрират силово поведение в условията на всеобща несигурност. С това е поставено началото на частна ,,армия“ от въоръжени хора с опит, която фактически е използвана като легално прикритие на възникващата организирана престъпност. От самото начало частните охранители започват да предлагат защита не само на частни, но и на държавни предприятия. Впоследствие тези по същество рекетьорски групи регистрират фирми за охрана. Типичната схема на действие при тях e извоюването на собствена териториална зона и защитаването є от конкурентните силови структури. В територията на бандата попадат новооткрити офиси, магазини, складове, ресторанти и други обекти. Собствениците са изнудвани да прибягнат до услугите на охранителна фирма, а в случай на отказ се упражняват физическо насилие и повреждане или унищожаване на собственост12.

Постепенно освен простата „рента”, която фирмите плащат на силовата структура, на собствениците им започват да се предлагат допълнителни „силови услуги”. В условията на неефективна съдебна система и при годишна инфлация 30–40 %, която облагодетелства длъжниците, най-често предлаганата услуга става „събирането на дългове”. В тези условия започват и първите териториални сблъсъци между конкуриращи се „силови охранители”. Впоследствие обаче настъпва бързо окрупняване на силовите охранителни фирми. В средата на 1993 г. в България вече има силови охранителни компании, покриващи почти половината от най-големите градове в страната.

Източник: illuminatibg.blogspot.bg

Коментари