понеделник, юли 15, 2024

Условията за жилищни кредити в Еврозоната се затягат

Банките от Еврозоната подхождат изключително предпазливо към жилищните кредити. Това показват резултатите от „Проучване на банковото кредитиране“ (Bank lending survey или BLS), което Европейската централна банка изготвя за всяко тримесечие и което е достъпно на следния линк.

То обхваща 144 от най-големите банки в страните от Еврозоната, които попълват специални въпросници за резултатите от кредитната си дейност и за факторите, които основно влияят върху кредитните им политики от една страна и върху търсенето на кредити от друга. Анализът се прави по специална методика и е разделен на фирмени заеми, жилищни и потребителски кредити. В случая ще се спрем на жилищните заеми.

Проучването на ЕЦБ показва, че през първото тримесечие на 2020-а банките в Еврозоната са затегнали кредитните си стандарти за заеми за закупуване на жилища. Става дума за нивото на техния апетит да поемат риск. То значително е спаднало. По методиката на ЕЦБ ползвана в проучването, коефициента на затягане е 9%, като през предходното тримесечие той е бил 1 процент. От ЕЦБ посочват, че тези 9% са над историческия коефициент от 2003 г. Като основни причини за затягане на изизскванията към кредитополучателите, банките са посочили по-ниския си толеранс към риска и влошената кредитоспособност на домакинствата.

Проучването на ЕЦБ посочва, че сред най-големите страни в еврозоната кредитните стандарти са се затегнали най-силно в Германия и във Франция, а в в Испания и в Италия са останали непроменени.

„Банките в Германия и по-специално във Франция посочиха като причина за затягане на изискванията по-ниската си толерантност към риска. Тя е свързана с общата икономическа перспектива, с очакванията за пазара на жилища и с платежоспособността на кредитополучателите. За Франция банките също посочиха надзорните препоръки на Френския висш съвет за финансова стабилност от декември 2019 г. като важен фактор за затягане на изискванията“, пише в проучването.

Анализът на ЕЦБ показва, че през второто тримесечие на 2020 г. банките от еврозоната очакват кредитните стандарти за жилищни заеми да се затегнат допълнително, като коефициентът, отразяващ това затягане, може да достигне 12%. Самите условия за отпускане на жилични кредити са затегнати сравнително леко. Коефициентът тук за периода януари – март 2020 г. е 2% и остава почти непроменен спрямо предходното тримесечие. По-строгите условия са свързани главно с намаляване на размера на кредита спрямо стойността на закупуваното жилище и с изисквания за увеличване на покритието на заема с обезпечение.

„В най-големите страни от Еврозоната банките в Германия и Франция отчитат нетно затягане на общите условия по жилищните кредити, докато банките в Италия отчитат облекчение, а банките в Испания не променят общите условия“, пише в доклада на ЕЦБ.

Заради силно намалелия апетит за поемане на риск и макар и лекото затягане на условията за кредитиране, проучването констатира увеличение на дела на молбите за жилищни заеми, които банките в еврозоната са отхвърлили. Коефициентът тук за първото тримесечие е 6% при 3% за предходния период.

„В най-големите страни от еврозоната процентът на отхвърляне на жилищните заеми се увеличи във Франция, докато той остана непроменен в Германия и в Италия и спадна в Испания. Увеличението във Франция е свързано с наложените от надзорните препоръки по-строги кредитни стандарти на френските банки“, уточняват от ЕЦБ.

Участващите в проучването банки са показали, че за първите три месеца на годината коефициентът на увеличението на търсенето на жилищни заеми е спаднал повече от два пъти – от 25% на 12%.

„В най-големите страни от Еврозоната нетното търсене на жилищни заеми нараства в Германия и Франция, главно поради ниските нива на лихвите, но намалява в Испания и Италия. Въздействието на перспективите на пазара на жилища беше предимно отрицателно, с изключение на Германия, където те, макар да намаляха значително, все пак останаха положителни. Спадналото доверие на потребителите намали търсенето на жилищни кредити във всички страни. Това вероятно е свързано с въздействието на пандемията на коронавирус върху доходите и със заетостта на домакинствата“, пише в проучването на ЕЦБ.

В заключение там се посочва, че през второто тримесечие на 2020 г. банките очакват силно отрицателно нетно салдо за търсенето на жилищни заеми (нетен коефициент от -67%). Отбелязва се, че този нетен коефициент ще бъде подобен на този през втората половина на 2008 г., когато Lehman Brothers се срина.

Източник: Money.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!