понеделник, юли 22, 2024

Лихвите по кредити и депозити се задържаха на дъното през март

Данните на Българска народна банка показват, че и през март 2020-а лихвените равнища по кредитите и депозитите продължават да лежат на ниските си равнища. Това е логично, тъй като през първото тримесечие на годината банките у нас продължиха да се радват на ръст на привлечените средства, независимо, че по тях те предлагат почти нулеви лихви.

През март 2020-а банките приемаха от фирмите нови левови депозити при средна лихва от 0.02% – три пъти по-ниска от тази в сравнение с март 2019-а. При новопривлечените от фирмите средства в евро средната лихва през март 2020-а е отрицателна – минус 0.03 процента. А година по-рано тези средства са се олихвявали средно с 0.05% годишно.

По старите депозити – т. нар. салда, промените при фирмите не са толкова чувствителни, но и там на годишна база средните лихви намаляват от 0.12% до 0.10% за левовете и от 0.15% до 0.14% за спестяванията в евро.

При парите на гражданите в банките ситуацията е аналогична. По новопривлечените средства за една година средния размер на лихвите пада от 0.13% до 0.12%. Добре е обаче да се отбележи, че средния лихвен процент за депозитите в левове през март 2020 г. – 0.12%, бележи известно повишение в сравнение с февруари 2020-а, когато е бил 0.11 процента.

При новопривлечерните депозити от граждани в евро средните лихви за една година са паднали от 0.16% до 0.10%, като за период февруари март 2020-а те остават на едно ниво от 0.10 процента.

По салдата положението е аналогична. Там средния размер на лихвите за депозити на населението в лева за една година намалява от 0.26% до 0.21%, като за периода февруари – март 2020-а остава без промени. Същата е и ситуацията по салдата при депозитите на гражданите в евро където за една година средната лихва пада от 0.23% до 0.18 процента.

Доколкото цената на привлечения ресурс е основен фактор при формирането на цената на кредита, очаквано лихвите по заемите също намаляват.

През март 2020-а банките предлагат новите големи фирмени заеми (над 1 милион евро) в левове при средна лихва от 3.51% докато година по-рано тя е била 4.06 процента. За новите големи кредити в евро през март 2020-а средната лихва е 2.89%, а дванадесет месеца преди това – 2.96 процента годишно.

Същата ситуация се наблюдава и при новоотпуснатите фирмени заеми под 1 млн евро. При тези в левове за една година лихвите намаляват от 3% на 2.98%, като в сравнение с февруари 2020-а бележат увеличение от 0.46 процентни пункта. При кредитите в евро годишния спад на средната лихва е от 3.8% на 2.24 процента.

Лихвите на заемите за граждани, особено тези в левове пък са пряко обвързани по договор с цената на привлечените средства. По тази причина те също поевтиняват. При новоотпуснатите жилищни кредити в левове средната лихва през март 2020-а е 2.91%, а годишния процент на разходите (ГПР), който отразява и таксите и комисионните – 3.19 процента. Година по-рано тези стойности са били съответно 3.17% при ГПР от 3.54 процента. За новите заеми в евро отпускани на гражданите за покупка на имот средната лихва е намаляла от 3.62% на 3.48%, а ГПР – от 4.03% на 3.80 процента.

При потребителските кредити лихвите и съответно годишните проценти на разходите са по-високи, но и при тях има намаление. За новоотпуснатите заеми в левове през март 2020-а средната лихва е 7.66% а ГПР – 9 процента. През март 2019-а тези кредити са се предлагали при средна лихва от 7.85% и ГПР от 9.61 процента. За новоотпуснатите потребителски кредити в евро средната лихва през март 2020-а е 4.43% срещу 4.48% през март 2019-а, а ГПР е 4.64% срещу 4.88 процента.

Източник: Money.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!