Засекретиха сделката ЧЕЗ Еврохолд
Вчера шефът на "Еврохолд" Асен Христов обяви, че фирмата е готова да плати 335 милиона евро за ЧЕЗ

Засекретиха сделката „ЧЕЗ – „Еврохолд“! Комисията за финансов надзор предаде на ДАНС и прокуратурата резултатите от своята проверка по сделката, с което на практика засекрети информацията за новия бъдещ собственик на енергото в Западна България.

Още от България

„Ролята на КФН е да осъществява стриктен и навременен надзор, да бъде обективна и безпристрастна, работейки в интерес на бизнеса и гражданите. Всички данни по констатираните до момента факти и обстоятелства от проверките на „Еврохолд България“ АД и свързаните с него дружества, относно тяхното финансовото състояние и цялостната дейност на холдинга, са изпратени в ДАНС и главната прокуратура“, уточниха от институцията.

Целта е секретната агенция и обвинението да преценят как да процедират спрямо „Еврохолд“. В писмото до тях подробно са изложени резултатите и заключенията на база проверената до момента документация.

Също така е изпратена информация до Националната агенция за приходите с цел информираност за фактите и обстоятелствата, касаещи спазване на данъчното законодателство и преценка на необходимостта от предприемане на действия по компетентност.

Коментари