Започва пускането на парното в София

„Топлофикация София“ ЕАД започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата, съобщават от дружеството. Според Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 Г. за Топлоснабдяването на Министъра на енергетика, общото включване на отоплението в София може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и дългосрочна прогноза за трайно застудяване за следващите 7-10 дни. По данни на НИМХ това ще се случи до края на тази седмица.

Пускането на парното започва за клиентите, захранвани от ТЕЦ „Изток“, а след това поетапно и към всички битови и стопански клиенти, захранвани от останалите топлоцентрали.

Подаването на топлинна енергия към районите, обслужвани от ТЕЦ „София“, ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“, ще започне веднага след приключване на неотложен ремонт на газопреносната мрежа от държавният системен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

От „Топлофикация София“ напомнят на клиентите си да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите, за да се избегне допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е да се проверят и дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай на нередност, клиентите трябва да се свържат със своя топлинен счетоводител.

Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон клиентите могат да получат чрез обаждане в кол центъра на телефон 0 700 11 111, както и чрез останалите комуникационни канали.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!