Снимка: Robynne Hu on Unsplash

CERT България изработи информационни брошури, свързани с изпълнението на проект „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите на CERT Bulgaria (CBSEC-BG)“, номер 2018-BG-IA-0114. Информационните материали дават указания за инструментите и услугите, предоставяни от Националната CSIRT мрежа и CERT Bulgaria.

С реализиране на проекта, ще бъдат изпълнени изискванията на Директива 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза и на Закона за киберсигурност на Република България.

Основните дейности в рамките на проекта, са:
– Изграждане на център за национални и международни учения в областта на киберсигурността; – Изграждане на лаборатория за анализ на зловреден софтуер;
– Изграждане на forensic лаборатория;

– Изграждане на Национална мрежа на екипите за реагиране при инциденти в компютърната сигурност за споделяне на информация за рискове, заплахи и уязвимости, свързани с киберсигурността;

– Присъединяване към основната платформа за услуги на мрежата на европейските екипи за реагиране при инциденти в компютърната сигурност (MeliCERTes Core Services Platform) за международно сътрудничество в областта на киберсигурността;

– Разработване на система за мониторинг и съхранение на материали, свързани с мрежовата и информационна сигурност.

Още детайли:

За повече информация:
Петър Кирков – Директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ E-mail: P.Kirkov@egov.government.bg

Бенефициент: Министерство на електронното управление

Обща стойност на проекта: 1 298 495 евро, от които 973 872 евро от Европейската комисия и 324 623 евро национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 24 месеца

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Innovation and Networks Executive Agency като официален представител на Европейската комисия по програма Connecting Europe Facility 2014-2020, Telecommunications Sector.

Този документ е изготвен в изпълнение на Договор 70/25.09.2020
„ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ„ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА CERT BULGARIA (CBSEC-BG)“, Договор INEA/CEF/ICT/A2018/1801024, Проектно предложение No: 2018-BG-IA- 0114, съфинансиран от Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз

Коментари