вторник, април 16, 2024

Влади Калинов даде на прокурор строежите на плажа „Смокиня – север“

Шефът на ДНСК арх. Влади Калинов подаде сигнал до Върховна административна прокуратура (ВАП) във връзка с издадени от главния архитект на община Созопол 5 разрешителни за поставяне на „преместваеми обекти“ на плажа „Смокините -север“, съобщават от ДНСК.

В сигнала се обяснява, че от заложените в проектите габарити на посочените в сигнала съоръжения и начина на тяхното изработване, категорично може да се твърди, че обектите са проектирани като монтажен строеж, а не като „преместваем обект“ .

Посочва се, че издадените от главния архитект на община Созопол разрешения за поставяне легитимират извършването на строителство на територията на морски плаж „Смокините – север“, създавайки правна привидност, че ще се изпълняват „преместваеми обекти“.

РДНСК Бургас е изпратила покана за съставяне на актове на гл. архитект на община Созопол по реда на Закона за административните нарушения и наказания за незаконосъобразно издадени разрешения за поставяне на „преместваеми обекти“ на морския плаж „Смокините-Север“.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!