четвъртък, юни 13, 2024

Въвеждат безплатна патронажна грижа за новородените

Националната здравноосигурителна каса ще покрива провеждането на допълнителни здравни дейности при новородени до 14 дни след изписване от родилното отделение в дома на детето.

Това става възможно с промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, които предстои да бъдат обнародвани.

За подобряване на детското здраве в най-ранна възраст в първите дни след изписване на детето от родилното отделение се осигуряват допълнителни здравно-информационни и здравно-промотивни дейности.

Въвежда се пакет за здравни грижи в дома на новороденото до 14 дни след изписването му от болницата. Целта е да се подобри здравната информираност на родителите и другите грижещи се за детето.

Дейностите ще се изпълняват самостоятелно или по назначение на лекар от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти в амбулаторията за първична медицинска помощ, в която работи общопрактикуващият лекар на детето.

Освен това отпада досега съществуващото възрастово ограничение и на лицата над 18 г. с психични заболявания вече ще може да бъде провеждано дентално лечение под обща анестезия. Тази възможност ще се ползва след преглед от психиатър при всички лица, независимо от възрастта им.

С друга промяна се допълва Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. Категорично се определя ангажиментът на лекаря, установил бременността, да насочи бъдещата майка за извършване на изследванията за оценка на риска от раждане на дете с най-честите хромозомни болести, спина бифида, аненцефалия и дефекти на коремната стена съгласно изискванията и в медицински определените срокове. Промяната ще осигури възможност за подобряване на обхвата и качеството на пренаталната диагностика и ще намали риска от раждане на дете с увреждания.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!