понеделник, юли 22, 2024

ВАС окончателно разпореди екооценка на парк „Пирин“

Върховният административен съд окончателно разпореди, че трябва да се извърши екооценка на парк „Пирин“ при спазване на законовите разпоредби.

Магистратите оставиха в сила решението на ВАС, с което беше отменено решението на министъра на околната среда и водите Нено Димов да не извършва екологична оценка на националния парк.

Административното дело беше образувано по касационна жалба на екоминистъра относно Решение № ЕО-1 от 01.03.2017 г., издадено от министъра на околната среда и водите да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк „Пирин“ за периода 2014-2023 г.

Според ВАС обжалваното решение е правилно и трябва да бъде оставено в сила. Правилен е изводът на първата инстанция, че съгласно екологичната оценка е трябвало да бъде извършена едновременно с изготвянето на плана предвид неговите цели, териториален обхват и степента му на подробност.

Петчленният състав приема в мотивите си, че в решението на тричленния състав е извършен детайлен анализ на приложимото национално законодателство, на приложимите актове от правото на ЕС и на поставени решения от Съда на ЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. Въз основа на тях е установено, че проектът за актуализация на ПУНП „Пирин“ засяга областите туризъм, горско и селско стопанство, управление на водни ресурси, земеползване. Той очертава и рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, попадащи в изброените по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.

Решението на ВАС е окончателно.

Припомняме, на 8 март 2019 г. ВАС реши, че планът за НП „Пирин“ задължително трябва да мине екооценка – нещо, което Министерството на околната среда и водите (МОСВ) многократно се опитва да избегне.

Това беше третото разглеждане на делото за отказа на Димов да направи екооценка на парк „Пирин“. С обжалването на Димов казусът ще влезе за четвърти пък във ВАС – за втори път пред 5-членен състав.

На 26 април 2018 година 3-членен състав на ВАС взе същото решение като това от 8 март – че екооценката е задължителна. Това решение беше обжалвано от МОСВ пред 5-членен състав на ВАС, който в края на 2018 година върна делото за разглеждане пред нов 3-членен състав на ВАС.

Решението от 8 март беше именно на втория 3-членен състав на ВАС. Димов имаше 14-дневен срок за обжалване, съответно до 28 март (14 работни дни).

Припомняме и че на 16 януари миналата година петчленен състав на Върховния административен съд окончателно отмени промените в Плана за управление на Национален парк „Пирин“.

И 3-членния, и 5-членния състав на ВАС тълкуват, че на територията на националните паркове се допускат единствено ремонтирането, но не и изграждането на нови спортни съоръжения. Тълкуванието на магистратите има забраняващ характер, което сложи край на създалото се напрежения около изграждането на втори лифт над Банско.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!