ВАС няма да сезира Конституционния съд за резултатите от изборите

Пленумът на съдиите от ВАС единодушно прие да не сезира Конституционния съд по жалби срещу резултатите от изборите, съобщиха от Върховния административен съд (ВАС).

Решението е след постъпили жалби на партии и физически лица срещу резултатите от изборите за народни представители, проведени на 4 април 2021 г.

Оспорванията бяха от ПП „ВМРО – Българско национално движение“, партия Българско национално обединение – БНО, „Български съюз за директна демокрация“, от „БСП за България“. Някои физически лица, сред които и избраната за депутат от 03 МИР Варна Стела Николова също обжалва решенията.

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд прие и становища по конституционни дела.

Според магистратите от ВАС е недопустимо Народното събрание да изменя текстове от закони преди тяхното обнародване в „Държавен вестник„. Становището е по конституционно дело № 3/2021 г. То е образувано по искане на президента на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 84, т. 1, чл. 88, ал. 3 и чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Върховните съдии приеха, че кариерните бонуси на членове на Висшия съдебен съвет и на неговия инспекторат са противоконституционни.

Делото за тези бонуси – № 15/2020 г. бе образувано по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на текстове, които предвиждат при изтичане или предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите от инспектората към ВСС, те да могат да бъдат назначени (възстановени) на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им длъжност в органите на съдебната власт.

Искането бе за обявяване на противоконституционност и на решението членовете на ВСС да бъдат възстановени на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт след изтичането на мандата им в кадровия орган.

Третото решение бе за обявяване на противоконституционност на специалния прокурор.

Пленумът прие единодушно доклада за дейността на ВАС за 2020 година.

Общото събрание на съдиите от ВАС, проведено също днес разгледа и тълкувателни, образувани през 2020 г.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!