понеделник, април 15, 2024

Стара Загора търси преброители на бездомните кучета

Стара Загора набира лица, които да извършат преброяване на бездомните кучета във всички населени места в общината. Преброяването следва да се извърши в периода веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките на месец ноември 2021 г. Това е за овладяване на популацията на бездомните кучета в България.

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания – опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани в два екипа – един за Стара Загора и втори – за останалите населени места в общината. Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на общината.

Към двата екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 29.10.2021 г. в деловодството на община Стара Загора.

Необходимите документи са:

– Заявление за участие в свободен текст;

– Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в наредба №4;

– Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина;

– Копие на документ за самоличност.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!