До края на септември трябва да бъде финализиран първоначалния меморандум, свързан с присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), каза на брифинг в Министерството на външните работи (МВнР) зам. външният министър и говорител на ведомството Костадин Коджабашев.

Окончателно проектът трябва да е готов в края на октомври, а в началото на ноември да бъде представен в Съвета на ниво министри на ОИСР, каза Коджабашев.

На 10 юни Съветът на ОИСР даде официално начало на разговорите за присъединяване на България с приемането на Пътна карта с параметрите, етапите и условията на присъединителния процес.

От МВнР изразиха надежда процесът за България да отнеме същия период от време, както и при страните членки от ЕС – между две и половина и три години.

Досегашната практика показва, че при страните членки на ЕС, които имат сходно мислене и чиито законодателство и практики до голяма степен са унифицирани с тези на ОИСР, процесът на разговори отнема между две и половина и 3 години, добави Костадин Коджабашев.

Костадин Коджабашев посочи, че първата важна стъпка, която предстои, е представяне на т.нар меморандум, който страната ни трябва да подготви и в който трябва да представи своята позиция и самооценка по всички действащи в момента правни инструменти на ОИСР, които са 257.

На 11 август Министерският съвет прие постановление за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на страната ни към т.нар. „клуб на богатите“.

Костадин Коджабашев отбеляза още, че процесът на присъединяване към ОИСР не е обвързан с конкретен срок и ще зависи от способността на отделната страна кандидатка да предостави необходимата информация на комитетите, които я оценяват и действията, които се предприемат с направените препоръки.

Коментари