понеделник, юли 15, 2024

Шумен е пред водна криза, предупреждава омбудсманът

Омбудсманът Диана Ковачева алармира, че Шумен е изправен пред водна криза.

Тя е изпратила препоръка до министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и областния управител на Шумен и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, Стефан Желев заради десетки жалби на граждани, които сигнализират за дългогодишни проблеми във водоснабдяването.

Общественият защитник посочва, че в момента ВиК услугата, предоставяна от ВиК-Шумен, е най-скъпата в страната (3,54 лв. с ДДС), а същевременно качеството на доставяната вода е крайно незадоволително. На фона на лошото качество на предоставяната услуга, още по-притеснителна е и възможността да се стигне до въвеждане на режимно водоподаване, поради силно намаляване обема на основния водоизточник – язовир „Тича“, подчертава тя.

Омбудсманът посочва, че наличният полезен обем на язовира към 29 май е бил 37,13%, а при нисък наличен обем, хипотеза за нулев приток и намалено водовземане в края на 2020 г., общият обем в язовира ще достигне нива, при които питейната вода ще бъда с лошо качество и негодна за ползване без пречиствателна станция.

Тя определя като „смущаващи“ и данните от Доклада за извънредната проверка на ВиК сектора, възложена на Комисия за енергийно и водно регулиране от Върховна административна прокуратура, според които общите загуби на вода във водоснабдителните системи за 2019 г. за „ВиК-Шумен“ са 82,40%. ВиК операторът не е изпълнил 17 от общо 30 показатели за качество в бизнес плана за 2019 г., допълва Ковачева.

По нейни думи до реализирането на дейностите по Интегриран проект за подобряване на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК-Шумен, чийто срок ще приключи през 2024 г., гражданите на Шумен и региона ще трябва да оцеляват в условията на водна криза. Омбудсманът се опасява, че при липса на бързи и ефективни решения за справяне със ситуацията, има опасност проблемът да се задълбочи. По тази причина настоява своевременно да бъдат предложени варианти, които да гарантират непрекъснатостта на ВиК услугата и да се приложи по-ниска от утвърдената от КЕВР цена на водоснабдителната услуга, предоставяна от ВиК-Шумен.

Използвам случая да припомня, че когато доставяната вода е негодна за питейно-битови цели, е налице неизпълнение на задължение на ВиК оператора, поради което и не би следвало да се дължи цената за вода, определена от КЕВР, подчертава общественият защитник.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!