петък, февруари 23, 2024

РИОСВ-Монтана забрани изграждането на инсинератор за болнични отпадъци в града

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Монтана даде отрицателно становище по искането на частна фирма за изграждане на инсинератор за преработка на болнични отпадъци в промишлената зона на града, съобщи БНР.

Един от мотивите на екоинспекцията да не одобри инвестиционното предложение е, че се предвижда изгарянето на опасни отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване, както и фармацевтични отпадъци, поради което съществува риск за околната среда.

Освен това, теренът, на който е предвидено изграждането на инсталацията, е в урбанизирана територия и в непосредствена близост с обекти за производствена и складова дейност, както и с обекти от хранително-вкусовата промишленост.

Екоинспекцията се е съобразила и с постъпилите жалби срещу изграждането на инсинератора от неправителствени организации и жители на Монтана, както и със становището на Общинския съвет в областния град, който също се обяви против това инвестиционно намерение.

Решението на РИОСВ може да се оспори в 14-дневен срок пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!