неделя, май 26, 2024

Ревизоро е спокоен, яз. „Асеновец“ няма да прелее

Язовир „Асеновец“ e в готовност да поеме очакваните количества от валежи. Това съобщи министърът на околната среда и водите Емил Димитров. По думите му наличният обем на язовир, който захранва град Сливен с питейна вода, към момента е 27,300 млн. м3, което е близо 97% от общия му обем. Той пояси, че при по-интензивни валежи се очаква обемът да се запълни и да започне контролирано преливане. За сравнение през април 2020 година наличният общ обем е бил малко над 9 млн. м3, добави той.

Димитров и инж. Севдалин Рашев, управител на ВиК-Сливен, направиха оглед на язовирната стена, преливника и водовземната кула, като всички съоръжения са в изправност. Във връзка с високия обем в язовира и по-искане на инж. Рашев са отпуснати допълнителни количества, за да бъде захранен сливенският квартал Речица от язовира и да не се използват подземните водоизточници.

В същото време изпратени са екипи, които проверяват деривациите, захранващи най-големия в страната язовир „Искър“, като всички ВЕЦ-ове по поречието на река Искър преди София са в готовност за сработване на подадени от МОСВ количества съобразно притока от Рила и проводимостта на реката през София.

ВЕЦ-овете – Копринка, Стара Загора, Жребчево също са в постоянна готовност за увеличаване на енергопреработените водни обеми. По поречието на река Арда са намалени обемите в язовирите „Арда“, „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, като всички турбини на ВЕЦ-овете работят в синхрон. Тъй като не може да се предвиди точният размер на очакваните валежи през следващите дни, съоръженията по цялото поречие са приведени в готовност за провеждане на висока вълна.

Предстои проверка на яз. „Тича“, в който ако се използва водата само за питейно-битови нужди, ресурсът ще стигне за 4 години. Но тъй като язовирът се използва и за напояване на земеделски площи, водата в него ще стигне поне за 3 години и половина.

В язовир „Ястребино“ има 32 млн. м3, от които са предвидени до 10 млн. м3 годишно за земеделски нужди, а оставащите количества за водоснабдяване на град Антоново са достатъчни за поне 20 години напред.

Заради очакваните валежи и започналото снеготопене през последните 10 дни обемите в язовирите се поддържат на нива, които първоначално да поемат очаквания приток, без да се създава опасност от неконтролирано преливане и водният ресурс да бъде запазен максимално с контролирано изпускане.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!