Понеже тя не беше съгласна, той през смях й обясняваше, че се чувства като млад елен. Накрая жена му склони: „Добре пък, излез, разведри се. Ама ако усетиш, че нещо не си в ред, връщай се!“ Стоян се екипира, отвърза кучето Мимо и тръгна, като последно чу предупреждението да се пази от куция вълк, защото се чуло, че напада и хора. През рамо хазяинът извика, че не се плаши от куцо животно, и закрачи по-бързо.

Взе да се свечерява, а той все още не се връщаше. Жена му отиде при Петко и Ицо – и двамата от ловната дружинка, да ги пита какво да прави. Викнаха и цигането Сали, защото имаше шейна и кон. Взеха ме и мен и заедно потеглихме да търсим Стоян. Като навлязохме в гората, Петко рече, че може да е поседнал някъде и там да го застигнала бялата смърт. Салито затрака със заби: „Много ни е страх от куция вълк, не можем да режем дърва от него…“ На едно баирче забелязахме кучето Мимо и то хукна към шейната. „Кръв!“ – изпищя Салито. Ицо каза, че тя не е на Стоян.Разтърсваща драма: Добрите намерения винаги идват твърде късно…Никога няма да го забравя. Цял живот ще помня всяка секунда от този черен ден. Нервно поглеждах часо…Jul 19 2017bulmedia.net

До един храст видяхме мъртъв вълк, куция вълк. Забързахме натам и след малко Петко викна: „Ето го и Стоян… Милият!“ Хазяинът беше седнал на един стар бук, а пушката стърчеше между коленете му. Христо изкрещя: „Казах ли ви! Казах ли ви за бялата смърт…“ Двамата стари ловци взеха да го удрят и разтриват, но Стоян само клюмна… „Бог да го прости!“ – изпъшка Салито. „Знаех си аз…“ – като ехо повтори Ицо.

От джобчето на грейката на Стоян стърчеше листче. Оказа се кратко писъмце: „Скъпа Радке! Приятели! Не исках да умра в мрачната стая в болницата като мушица… Проклета левкемия! Дойдох тук да си ида като мъж и ловец. Компания ще ми прави куцият вълк. Сбогом!“
Натоварихме ловеца на шейната и поехме през бялата гора. Извън селото ни чакаше … Радка.

Източник: Петър Г., lichna-drama.comРазтърсваща драма: Преминах през ада, след като съпругът ми откри, че съм пращала съобщения на друг мъжЕдин ден съпругът ми откри в телефона няколко съобщения, които бях разменила с познат. Открието го н…Jul 18 2017bulmedia.net

Коментари