Разрешават храните за „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да бъдат дарени на БЧК

Позволяват бързоразвалящите се продукти от доставките по училищните схеми да се дарят на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите.

Заповедта е издадена от ведомството, което отговаря за схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Призивът е към заявителите по тези две схеми като им дава възможност безвъзмездно да даряват бързоразвалящите се продукти на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка.

Решението е ден след като в сила бе въведена заповедта на здравния министър Стойчо Кацаров за преминаване на онлайн обучение в червените зони и поради невъзможност за осъществяване на доставки до училищата заради изненадващото им преминаване към онлайн обучение. 

Номерът на Заповедта е №РД09-1035/21.10.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Тя е във връзка с обявените в страната мерки, заради пандемията от коронавирус, съгласно т. 7 от Заповед № РД-01- 856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 3 от Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Заради краткия срок на влизане в сила на заповедта на здравния министър Кацаров не можеше заявените доставки да стигнат до учебните заведения, а те вече бяха закупени или произведени – плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, подготвени по утвърдените графици.

Дарените продукти на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка, могат да бъдат отчетени в заявките за плащане, които одобрените заявители подават по реда на чл. 18 от Наредбата, като доставени съгласно графика, одобрен от Държавен фонд „Земеделие“.

Към заявката за плащане се прилага документ, доказващ, че продуктите са закупени или произведени с цел доставка, съгласно одобрения график, преди първия ден на въвеждане на забраната за присъствено провеждане на учебните занятия. Заявителят трябва да посочи и че продуктите са предоставени безвъзмездно на Българския червен кръст или на Българската хранителна банка не по-късно от края на втория ден след въвеждане на неприсъственото обучение.

Количествата на предоставените за дарение продукти трябва да отговарят на броя на доставките за периода от двата дни, като са съобразени с броя деца и ученици в целевата група към съответното учебно заведение и регламентираните допустими количества на порциите.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!