Работодателите искат КЕВР да отмени решението си за цената на газа за ноември 2021 г.

Работодателите искат отмяна на решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цената на природния газ за месец ноември 2021 г. „КЕВР регулира монополни участници в пазарите на енергия. С регулаторното решение на КЕВР от 01 ноември 2021 г. имаме предоставена непозволена държавна помощ към топлофикациите и към крайните снабдители„.

Това се казва в открито писмо на индустриалците до КЕВР за увеличението с 27% на цените на природния газ „само за някои“ през ноември.

Писмото им е отговор на съобщението на КЕВР до медиите от вчера, 03 ноември 2021 г., че решението за цената на природния газ от 01 ноември 2021 г. е законово. „Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени“, цитират отговора на регулатора работодателските организации.

Мотивите им за отмяна на решението на КЕВР са:

Булгаргаз“ ЕАД изпълнява ролята на обществен доставчик. Индустрията в България има заявени количества и сключени договори с „Булгаргаз“ ЕАД в качеството му на обществен доставчик. Въпреки привидното наличие на „свободен пазар“ за природен газ, фактическото положение на търговията в България е съвсем различно. На практика ние бяхме принудени посредством законови промени да излезем на т. нар. „свободен пазар“, чиято структура на функциониране е тежко обременена от регулация„, пишат работодателите.

Регулацията засилва монополното положение на „Булгаргаз“ ЕАД и отваря възможността за прилагане на принципа на кръстосано субсидиране между двете групи крайни потребители – битови и бизнес, обясняват от работодателските организации.

Този принцип е експлицитно забранен от Третия енергиен пакет на ЕК, категорични са те. Позовават се на чл. 31, т. 6 от Закона за енергетиката, където е посочено, че: „чл. 31. При изпълнение на правомощията си за ценово регулиране комисията се ръководи освен от принципите по чл. 23 и 24 и от следните принципи: …6. недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране: а) между отделните групи клиенти…„.

Мнението на работодателите е, че с обявените предварителни намерения за корекция в цените на регулирания пазар и отражението в обратната посока върху цените за индустриалните потребители съответства именно на този забранен от ЕК принцип. 

В тази връзка настояваме категорично КЕВР да вземе внимателно решението си при утвърждаване на цените за ноември 2021 г., като не допусне основание за стартиране на наказателна процедура срещу България.

Смятаме, че пазарът за природен газ в Европа, както и стартиралите няколко разследвания за манипулации от европейски институции оказва допълнителни предпоставки в тази посока. Работодателите акцентират на абзац от решението на КЕВР, където пише, че „в 10:10 часа е получен мейл от „Газпром“, че „Булгаргаз“ ЕАД е изпълнил поставените условията и те се съгласяват да направят доставката на „спестените“ количества. Затова е редно „Булгаргаз“ ЕАД да подаде ново заявление за утвърждаване на цени“.

Всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД имат едни и същи договори и условия – и това е в подкрепа на нашите аргументи. Индустрията, топлофикациите и газоразпределителните дружества (в ролята на крайни снабдители) подписват едни и същи договори с „Булгаргаз“ ЕАД, просто защото е обществен доставчик.

Регулаторът следва да определя една и съща цена на обществения доставчик към всички негови клиенти. Това няма да е в нарушение на цитирания от КЕВР чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, категорични са индустриалците.

Те посочват, че „Булгаргаз“ ЕАД закупува природен газ от два източника – „Газпром Експорт“ и Държавната петролна компания на Република Азербайджан – „Сокар“.

Заради пандемията през 2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД не е доставил всички поръчани количества по договора с „Газпром Експорт“, когато цените бяха 3-4 пъти по-ниски. Тези количества са поръчани от името и за сметка на всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД в ролята му на обществен доставчик. Те са по-евтини и са „спестени“ от всички клиенти на „Булгаргаз“ ЕАД. Те не са „спестени“ само от топлофикациите и крайните снабдители, по-скоро са спестени от тях в по-малка част. Няма как в регулаторно решение по отношение на монополна доставка КЕВР да „разпредели“ тези количества само за топлофикациите и крайните снабдители. Точно както няма как да има регулаторно решение, че количествата от „Сокар“ отиват само за топлофикациите и крайните снабдители.

Писмото е подписано от Васил Велев – Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България, Добри Митрев – председател на УС на Българска стопанска камара, Цветан Симеонов – Председател на УС на Българска търговско-промишлена палата и Кирил Домусчиев – председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

Източник: News.BG

Коментари

error: Съдържанието е защитено!